Skip to: Canadese hulpverleners zien vele uitdagingen op de weg naar een GGZ-praktijk gebaseerd op de principes van de recovery-filosofie

Kenniscentrum Phrenos website

Canadese hulpverleners zien vele uitdagingen op de weg naar een GGZ-praktijk gebaseerd op de principes van de recovery-filosofie

In deze Canadese studie werden 68 GGZ-hulpverleners via focusgroepen ondervraagd over hun ervaringen met veranderingen in de hulpverlening als gevolg van de recovery benadering en welke barrières zij zien voor het implementeren van een GZZ-praktijk die volledig op de recovery principes is geënt. Er kwamen drie thema’s naar voren: 1. Een deel van de ondervraagden heeft een positieve houding ten aanzien van de op recovery gebaseerde hervorming; 2. Anderen waren sceptisch over een op recovery gebaseerde hervorming; 3. Er werden duidelijke barrières geformuleerd die de implementatie van een op herstel gebaseerde GGZ in de weg kunnen staan: a. conceptuele onduidelijkheid over betekenis van recovery; b. men denkt dat recovery niet voor alle cliënten in alle settings kan worden toegepast; c. er is veel bureaucratisering bij meten van uitkomsten van recovery (terwijl het om het proces gaat); d. recovery wordt teveel top-down ingevoerd; e. er is veel maatschappelijk stigma en sociale uitsluiting van psychiatrische patiënten. De auteurs formuleren o.a. de volgende aanbevelingen om iets aan de geformuleerde barrières te doen: alle hulpverleners moeten getraind worden in de principes van recovery; de GGZ-managers moeten goed kijken in hoeverre hun procedures consistent zijn met de recovery filosofie; de managers moeten hun hulpverleners ondersteunen bij de implementatie van aanbod dat aansluit bij de behoeften van de cliënten.
Piat M & Shalini Lal (2012). Service Providers’ Experiences and Perspectives on Recovery-Oriented Mental Health System Reform. Psychiatric Rehabilitation Journal 35 (4), 289-296.

Back To Top