Skip to: Aanpak beschadigd motivatiesysteem – als kern van negatieve symptomen – bij schizofrenie is mogelijk

Kenniscentrum Phrenos website

Aanpak beschadigd motivatiesysteem – als kern van negatieve symptomen – bij schizofrenie is mogelijk

Dit is een samenvattend artikel van een themagedeelte over motivatie bij schizofrenie. De beschadiging van het motivatiesysteem bij personen met schizofrenie is het resultaat van een interactie tussen biologische hersenprocessen en sociaal contextuele variabelen. De Expectancy-value theorie en de Self-Determination theorie (SDT) geven verklaringen voor de basisvragen die aan motivatie ten grondslag liggen: 1. Verwacht ik deze taak succesvol te kunnen verrichten? 2. Ken ik aan deze taak waarde toe? 3. Waarom wil ik deze taak doen? Er zijn aanwijzingen dat mensen met schizofrenie niet goed kunnen inschatten of ze taken succesvol kunnen uitvoeren en dat ze een andere waarde aan activiteiten toekennen dan anderen. Als bepaalde activiteiten aan doelen gekoppeld kunnen worden die de personen zelf hebben geformuleerd kan de motivatie toenemen. Dit poogt men bij de recovery-benadering te doen. De SDT gaat ervan uit dat personen gemotiveerd worden complex gedrag te vertonen als er niet-materiële beloningen zijn op het gebied van autonomie, competentie en sociale interactie. Dit biedt aanknopingspunten om motivatie bij schizofrenie te verbeteren.
Medalia A & Brekke J (2010). In Search of a Theoretical Structure for Understanding Motivation in Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 36(5), 912-918.

Back To Top