Skip to: Aanbieden van Cognitive Enhancement Therapy (CET) in vroege fase van schizofrenie heeft na één jaar nog duidelijk positief effect

Kenniscentrum Phrenos website

Aanbieden van Cognitive Enhancement Therapy (CET) in vroege fase van schizofrenie heeft na één jaar nog duidelijk positief effect

Cognitieve rehabilitatie o.a. in de vorm van Cognitive Enhancement Therapy (CET) is al bewezen effectief wat betreft het verbeteren van neurocognitieve en sociaal-cognitieve gebreken bij personen waarbij in de eerste fase van de behandeling van de schizofrene stoornis CET wordt aangeboden. CET bestaat minimaal uit 60 uur training van aandacht, geheugen en problemen oplossen met behulp van de computer, plus sociaal-cognitieve groepstherapie (45 keer anderhalf uur) waarin geoefend wordt met de ontwikkeling van “hogere” sociaal-cognitieve vaardigheden (o.a. gedrag van ander in context kunnen plaatsen). In deze Amerikaanse studie werd bekeken in hoeverre twee groepen in de eerste fase van hun schizofrene stoornis die twee jaar behandeld werden met òf CET (N=31) òf Enriched Supportive Therapy (EST) (N=27) één jaar na de behandeling nog voordeel hadden van CET of ESTgemeten op verschillende gebieden van sociaal en algemeen functioneren. Het bleek dat degenen die CET-therapie hadden gevolgd zelfs na één jaar nog globaal dezelfde functionele scores hadden als op het einde van de therapie. De controle groep was overigens ook niet achteruit gegaan.
Eack SM, Greenwald DP, Hogarty SS & Keshavan MS (2010). One-year durability of the effects of cognitive enhancement therapy on functional outcome in early schizophrenia. Schizophrenia Research 120 (1-3), 210-216.

Back To Top