Skip to: Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid

Kenniscentrum Phrenos website

Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid

Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid
2012
Nicole van Erp, Anne-Marije Rijkaart, Dienke Boertien, Marianne van Bakel en Sonja van Rooijen
Trimbos Instituut

Inhoud

In het kader van LIVE (Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGz) is een evaluatieonderzoek uitgevoerd in achttien GGz-instellingen. In deze instellingen is het afgelopen jaar gewerkt aan de verbreding en verdieping van ervaringsdeskundigheid en herstel. Hierbij zijn mooie resultaten geboekt. Zo zijn er meer betaalde ervaringsdeskundigen aangesteld, hebben medewerkers en cliënten een beter inzicht gekregen in wat ervaringsdeskundigheid inhoudt, zijn vrijplaatsen gecreëerd waar ideeën over herstel en ervaringsdeskundigheid verder ontwikkeld kunnen worden en is op veel plaatsen gewerkt aan de ondersteuning en scholing van ervaringsdeskundigen.

Deze en andere resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in deze publicatie. De publicatie is bedoeld voor cliënten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners, managers en beleidsmakers in de GGz die geïnteresseerd zijn in het herstelconcept, herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid en die hier binnen hun instelling een start mee willen maken of bestaande activiteiten verder willen uitbreiden.

De printversie is verkrijgbaar bij het Trimbosinstituut.(€ 19,95 excl. BTW)

Back To Top