Skip to: Interview over generieke module Destigmatisering

Kenniscentrum Phrenos website

Interview over generieke module Destigmatisering

Op de website van het Netwerk Kwalitetisontwikkeling GGZ verscheen een mooi interview met enkele makers van de onlangs verschenen generieke module Destigmatisering. Aan het woord komen Martijn Kole (Enik), als ervaringsdeskundige betrokken bij de ontwikkeling van de module: “We krijgen niet goed grip op stigma in de psychiatrie. Daarom heeft het onderwerp permanent de aandacht nodig”; Vladár Rivero, voorzitter van de organisatie Samen Sterk Zonder Stigma en voorzitter van de werkgroep die de generieke module heeft ontwikkeld. Volgens hem begint het met bewustwording bij de behandelaren en instellingen en het er onderling over hebben.

Stigma-onderzoek

Jaap van Weeghel benadrukt de hoognodige kennis over effectiviteit van methoden om stigma tegen te gaan. Een van de veelbelovende interventies die hij noemt is CORAL, een  interventie die mensen helpt in hun keuze of zij wel dan niet vertellen op het werk over hun psychische problemen en hoe zij dat kunnen doen. Momenteel wordt deze interventie (in het Nederlands getiteld: Verzwijgen of Vertellen) doorontwikkeld.
Naar het interview

Back To Top