Skip to: Hulpverleners gezocht voor deelname onderzoek (de)stigmatisering

Kenniscentrum Phrenos website

Hulpverleners gezocht voor deelname onderzoek (de)stigmatisering

Vooroordelen en discriminatie belemmeren het herstel van mensen met psychische problemen. Stigmatisering van psychische problemen komt voor in de hele samenleving, dus ook binnen de hulpverlening. In het kader van de Landelijke monitor ambulantisering en hervorming langdurige ggz voert het Trimbos-instituut een onderzoek uit naar stigmatisering in de ggz, inclusief verslavingszorg. Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de ervaringen van cliënten en hulpverleners met stigma, hoe zij daarmee omgaan en wat er gedaan kan worden om stigmatisering in de ggz te verminderen. Een onderdeel hiervan is deze digitale enquête onder hulpverleners.

Bent u (ervaringsdeskundig) hulpverlener in de ggz en/of verslavingszorg (of heeft u een eigen praktijk), dan kunt u meedoen met het onderzoek. De vragenlijst bevat vooral gesloten vragen en het invullen neemt ongeveer 10 minuten in beslag. U vindt hier de link naar de vragenlijst. Omdat het een algemene link is dient u de vragenlijst in een keer in te vullen en te versturen. U kunt de vragenlijst invullen t/m 1 oktober 2019.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Harry Michon hmichon@trimbos.nl (030-2959217) of Nicole van Erp nerp@trimbos.nl (030-2959238).
Alvast veel dank voor uw deelname!

Back To Top