Skip to: FACT ErvaringsDeskundigen OnderZoek (FEDOZ).

Kenniscentrum Phrenos website

FACT ErvaringsDeskundigen OnderZoek (FEDOZ).

De eerste nieuwsbrief van het landelijke FACT ErvaringsDeskundigen OnderZoek (FEDOZ) is verschenen. Hierin staat uitleg over een uitgebreide vragenlijst die in het voorjaar van 2014 werd afgenomen onder ervaringswerkers in FACT-teams in Nederland. Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met drs. Dienke Boertien en prof. dr. Jaap van Weeghel van Kenniscentrum Phrenos; FACT Nederland en prof. dr. Phillippe Delespaul van de Universiteit Maastricht.
In de nieuwsbrief staat eveneens een oproep voor vervolgonderzoek. Hiermee willen de onderzoekers beeld krijgen van het aantal ervaringswerkers in de gehele GGz (dus niet alleen binnen het FACT).  Voor vragen kunt u terecht bij mw. Jacqueline Cambier; te bereiken op: 06-10638768 of per mail: j.cambier@lentis.nl.
Nieuwsbrief FACT ErvaringsDeskundigen OnderZoek (FEDOZ)

Back To Top