Skip to: 31 januari 2023: eerste bijeenkomst Netwerk Herstel in de Triade

Kenniscentrum Phrenos website

31 januari 2023: eerste bijeenkomst Netwerk Herstel in de Triade

Dinsdag 31 januari 2023, 14.30 tot 16.30 uur, vindt online de eerste bijeenkomst van het Netwerk Herstel in de Triade plaats. Wil jij kennis opdoen en delen over triadisch werken, zorg dan dat je erbij bent!

Voor wie?

Voor hulpverleners, beleidsmakers, cliënten en naasten in de ggz die triadisch (willen) werken.

Het Netwerk Herstel in de Triade

Dit netwerk is een vervolg op het themanetwerk Herstel in de Triade van het Actieplatform Herstel voor Iedereen!

Triadisch werken is cruciaal voor herstelondersteunende zorg. Er zijn methoden ontwikkeld zoals resourcegroepen, ART, POD, de triadekaart. Triadisch werken krijgt steeds meer vorm in de dagelijkse praktijk. Maar er valt ook nog veel te verbeteren en te ontwikkelen.

De kwaliteitsstandaard generieke module Naasten ondersteunt die ontwikkeling met aanbevelingen op alle niveaus in de organisatie. Bij de implementatie van de generieke module komen zorgpraktijken vragen en knelpunten tegen, worden oplossingen gevonden, ontstaan weer nieuwe vragen etc.

Met als doel te komen tot echte verandering van de praktijk starten we per 1 januari 2023 het Netwerk Herstel in de Triade. We organiseren vooralsnog drie bijeenkomsten in 2023 waarin we hopen elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Het netwerk wordt ondersteund door Marij de Roos (GGz Breburg), Bert Stavenuiter (Ypsilon) en Dienke Boertien (Kenniscentrum Phrenos).

In de eerste bijeenkomst staan twee thema’s uit de generieke module centraal die in de module elk een eigen werkkaart hebben: Triadisch werken en Patiënt houdt naaste af.
Er worden twee onderzoeken hieromtrent belicht en na elke toelichting vindt uitwisseling plaats over eigen ervaringen en vragen uit de praktijk met het triadisch werken. We sluiten af met een inventarisatie voor vervolgthema’s.

Agenda 31 januari 2023

14.30 uur Welkom, voorstellen en introductie Netwerk Herstel in de Triade

14.40 uur Toelichting op de twee werkkaarten

14.50 uur Presentatie onderzoek Tools voor Triadisch werken (Gijs Kok, GGz Breburg)
In dit onderzoek is een aantal tools ontwikkeld voor alle drie de partners van de triade om het triadische gesprek te inspireren en er samen op te reflecteren (hoe doen we het met elkaar?).

15.10 uur In groepjes uitwisselen over drie vragen:

  1. Waar staan jullie op deze twee thema’s?
  2.  Wat missen jullie? Wat kan beter?
  3. Wat wil/ga je doen om dat te bereiken?

15.25 uur Plenaire terugkoppeling

15.35 uur Pauze

15.45 uur Reflectie op Triadisch werken in de langdurige GGz (Christine Kuiper, Kenniscentrum Phrenos);

Vanuit Radicale Vernieuwing GGZ zijn Kenniscentrum Phrenos en Trimbos-instituut bezig met een verdiepend actieonderzoek omtrent triadisch werken. Hoe kan triadisch werken bijdragen aan een betekenisvol leven voor cliënten en naasten en hoe kunnen hulpverleners hier in de alledaagse praktijk zelf vorm aan geven? We wisselen in groepjes eigen ervaringen uit aan de hand van een aantal vragen.

16.20 uur Plenaire terugkoppeling en inventariseren thema volgende bijeenkomst

16.30 uur Afronding

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst via het Aanmeldformulier

Back To Top