Skip to: Drie genomineerden voor Douglas Bennett Award

Kenniscentrum Phrenos website

Drie genomineerden voor Douglas Bennett Award

Kenniscentrum Phrenos kent dit jaar de Douglas Bennett Award 2021 toe. De award gaat naar een groep mensen die samenwerken aan een project of initiatief rond kwaliteitsverbetering in de behandeling en/of begeleiding van mensen met ernstige psychische aandoeningen ten behoeve van rehabilitatie en herstelondersteuning. De Award wordt uitgereikt op 18 november tijdens de Studiedag ‘Ik doe mee, ik hoor erbij!’ en bestaat uit een kunstwerk, een oorkonde en een geldbedrag.

De drie genomineerden zijn…

In de periode 15 juli tot 1 oktober zijn tien voordrachten binnengekomen. De programmacommissie heeft op 7 oktober jl. alle tien de voordrachten besproken en drie genomineerden geselecteerd. Dit zijn:

 1. Enik Recovery College (ERC)
  ERC is een herstelacademie, een leeromgeving en ontmoetingsplek voor mensen die persoonlijk ervaring hebben met ontwrichting door een psychische kwetsbaarheid of verslaving, en die willen werken aan hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. Het ERC gelooft in het herstellend vermogen en de kracht van mensen. ERC wordt 100% gerund door ‘Peers’, dat houdt in dat er mensen werken, zowel vrijwillig als betaald, die persoonlijke ervaringen hebben op het gebied van psychiatrie of verslaving. Inmiddels staat het ERC als een huis. Dit komt door de aanhoudende overtuiging, inzet en bereikte resultaten van de kartrekkers Ton Verspoor en Martijn Kole in samenwerking met alle werknemers / vrijwilligers / deelnemers van ERC, het voormalige en huidige bestuur van Lister, de betrokken wijken en de gemeente Utrecht.
 2. GEK in de KLAS
  GEK in de KLAS is een voorlichtingsinitiatief dat in 2016 door Laura Liebregt is opgericht en sinds 2018 voorlichting biedt op scholen over psychiatrische kwetsbaarheden en de gevolgen daarvan. Het initiatief wordt uitgevoerd vanuit De Kentering, een organisatie in Nijmegen voor onder andere het opzetten van cliëntinitiatieven. Samen met een aantal vrijwilligers is er een werkplan en trainingsmethode opgezet en vanaf eind 2017 worden mensen getraind om op een correcte, maar ook leuke manier, voorlichting te geven. Inmiddels zijn er 7 vaste voorlichters (met eigen ervaring), zijn er nog eens 6 in training en staan er 20 op de wachtlijst om getraind te worden. De lessen worden gegeven aan jongeren van 12+, maar ook aan (jong) volwassenen. GEK in de KLAS geeft les op middelbare scholen, MBO’s, HBO’s en universiteiten. Ook zijn er lessen voor docenten (over hoe om te gaan met leerlingen met een rugzakje bijvoorbeeld). Een les bestaat meestal uit een klein gedeelte theorie over wat psychiatrie nou precies is.
  Vervolgens vertelt de vrijwilliger een eigen ervaringsverhaal (afgestemd op de vraag van de school), en is er ruimte voor vragen.
 3. TUNE IN
  Sinds 2019 werkt Lister samen met TivoliVredenburg in het muziekproject TUNE IN, voorheen Muziekmakers genoemd. TUNE IN bestaat uit een reeks van 8 workshops waarin deelnemers samen muziek maken en nieuwe manieren van muziek maken leren. De begeleiding is in handen van professionele muzikanten/workshopleiders. Er wordt onder andere gewerkt met gedirigeerd improviseren en improviserend componeren. Zo ontstaan er kleine korte muzikale werken met diverse instrumenten. De workshops worden gegeven op locaties in Utrecht en omgeving. Ter afsluiting zijn er twee workshops in TivoliVredenburg met een rondleiding.
  TUNE IN is voor mensen met een ernstige psychisch kwetsbaarheid voor wie muziek een middel is om te bouwen aan herstel. Iemand hoeft geen instrument te kunnen bespelen om deel te nemen aan TUNE IN. In 2021 wordt met deelnemers toegewerkt naar een eindpresentatie in TivoliVredenburg en een aantal nummers op spotify. Initiatiefnemers van TUNE IN zijn: Mariska Minnen, kwartiermaker participatie bij Lister, Niels Vermeulen en Jesse Brouwer vanuit TivoliVredenburg.

Alles overziende is de commissie enthousiast over alle drie de genomineerden. De projecten zijn uniek, waardevol en professioneel in hun eigen werkwijze, aanpak, resultaten én bewijzen meerwaarde. De betrokken professionals werken aan kwaliteitsverbetering in de behandeling en/of begeleiding van mensen met ernstige psychische aandoeningen ten behoeve van rehabilitatie en herstelondersteuning.

Winnaar Douglas Bennett Award

Tijdens de Studiedag ‘Ik doe mee, ik hoor erbij!’ zullen de genomineerden hun project toelichten en wordt vervolgens de winnaar bekendgemaakt. Het bestuur van Kenniscentrum Phrenos kiest de winnaar.

Back To Top