Skip to: Studiedag: Ik doe mee, ik hoor erbij! donderdag 18 november 2021

Kenniscentrum Phrenos website

Studiedag: Ik doe mee, ik hoor erbij! donderdag 18 november 2021

Nieuwe inzichten uit onderzoek én praktijk rond maatschappelijk herstel en inclusie in Nederland

Werk jij als hulpverlener, onderzoeker of begeleider met mensen met ernstige psychische aandoeningen en draag jij bij aan hun maatschappelijk herstelproces? Kom dan naar deze studiedag. Je kunt hier nieuwe methoden en inzichten voor jouw dagelijkse werk opdoen én meepraten over hoe we met elkaar het maatschappelijk herstel kunnen stimuleren en ondersteunen.

Achtergrond

Mensen met psychische aandoeningen hebben doorgaans dezelfde wensen op het gebied van sociale inclusie als andere Nederlanders. Maar vanwege hun aandoening en bijkomende beperkingen kost het hen vaak veel meer moeite om die te verwezenlijken. De laatste jaren zijn veel ontwikkelingen in praktijk en onderzoek om zo veel mogelijk mensen in staat te stellen om, op basis van hun eigen wensen, aan de samenleving deel te nemen (Over de brug, 2014). Toch blijkt dat er extra inspanningen nodig zijn om ervoor te zorgen dat hulpverleners en begeleiders mensen hierin goed kunnen ondersteunen.

Programma van deze studiedag

In het ochtend krijg je een overzicht van de belangrijkste inzichten van de afgelopen jaren in het bevorderen van de sociale inclusie en participatie van GGz-cliënten. Zes onderzoekers presenteren hun belangrijkste bevindingen van recentelijk afgerond onderzoek naar herstelondersteunende methodes. Ook cliënt- en familievertegenwoordigers delen vanuit hun perspectief de belangrijkste inzichten van het afgelopen decennium en welke lessen we hieruit kunnen trekken voor de toekomst.

In het middag vragen we je om actief mee te denken in een serie workshops over de toekomst van maatschappelijk herstel en inclusie voor ggz-cliënten. Aan het eind van deze dag hopen we een helder beeld te hebben van de manier waarop we met vereende krachten, zowel onderzoek als praktijk, maatschappelijk herstel en inclusie in het nieuwe decennium kunnen realiseren.

Douglas Bennett Award 2021

Kenniscentrum Phrenos kent tijdens deze studiedag de Douglas Bennett Award 2021 toe. De Award is vernoemd naar Douglas Harley Bennett (1918-1997), een Engelse psychiater die veel heeft betekend voor de rehabilitatiebeweging, niet alleen in Engeland maar in de hele wereld en niet in de laatste plaats in Nederland. Kandidaten voor de Award kunnen tot 1 oktober worden aangedragen.

Deze studiedag wordt georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met Rehabilitatie ’92, RINO-groep, Mind en het Trimbos-instituut

Programma Studiedag: Ik doe mee, ik hoor erbij

9.00 Ontvangst: inloop en registratie
9.30 Welkom en opening
Dagvoorzitter dr. Alie Weerman, lector GGZ en Samenleving, hogeschool Windesheim, Zwolle.
9.45 Meedoen en erbij horen: een landelijk beeld
Presentatie over de nieuwe gegevens van het panel Psychisch Gezien, een landelijk panel van en voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Jaarlijks beantwoorden de panelleden vragen over hoe zij wonen, leven en werken. We laten enkele recente kerncijfers zien die daarop gebaseerd zijn, zoals over werk, eenzaamheid en ervaringen met zorg en gaan hierover in gesprek met cliënten en familie.
Door Lex Hulsbosch, wetenschappelijk medewerker Zorg & Participatie, Trimbos-instituut, Utrecht.
10.15 Onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van de Individuele Rehabilitatiebenadering, lessons learned en hoe nu verder?
Wat heeft het onderzoek ons geleerd over de (kosten)effectiviteit van de IRB op het gebied van maatschappelijke participatie en wat betekent dat voor de verdere ontwikkeling van de IRB in Nederland?
Door dr. Sarita Sanches, senior stafmedewerker onderzoek en beleid, Kenniscentrum Phrenos en Annemarie Zijlstra, projectmanager, Stichting Rehabilitatie ‘92 en senior adviseur, Cosis.
10.45 SRH: van Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen naar Steunend Relationeel Handelen
Een presentatie over praktijkervaringen met en onderzoek naar de teamtrainingen en de impact op herstel.
Door dr. Diana Roeg, programmaleider onderzoek, Kwintes en Tranzo, Tilburg University en Toon Walravens, Rino Groep, Utrecht en bestuurder bij stichting Herstel en Terugkeer.
11.15 PAUZE
11.45 Welke ontwikkelingen hebben we de afgelopen 10 jaar gezien, wat is er (niet) in gang gezet, welke vragen staan nog open en veelbelovende interventies IPS, CAT en VICTORIA
Door dr. Lisette van der Meer, universitair docent klinische & ontwikkelingsneuropsychologie, Rijksuniversiteit Groningen en senior onderzoeker, Lentis ART, Zuidlaren en dr. Charlotte Wunderink, lector Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen, Hanzehogeschool Groningen en senior onderzoeker, GGZ Friesland.
12.15 Totaal overzicht in een korte  presentatie, prof. dr. Jaap van Weeghel, adviseur Kenniscentrum Phrenos en emeritus hoogleraar Tranzo, Tilburg University.
12.25 Panelgesprek onder begeleiding van de dagvoorzitter
12.50 Afronding ochtendprogramma
13.00 LUNCH
14.00 Workshopronde I
1. De kracht van voor en door initiatieven; een speeddatecarrousel
Kort maar krachtig maakt u roulerend kennis met ervaringsdeskundigen van zelfregiecentra, herstelacademies en andere voor-en-door-initiatieven. Hoe werkt hun initiatief aan maatschappelijk herstel?  Zij delen graag hun successen met u!
Herstelacademie Haarlem en Meer, Marcia Kroes
Nei skoen Recovery Learning Community, Dirk den Hollander
Kansen op Werk, Marja de Kinderen
De Stadskamer Doetinchem, Ans Nijkamp
2. Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen; de doorontwikkeling en hoe verder?
Toon Walravens, hoofdopleider SRH en Jacqueline Zents, RINO Groep, Utrecht.
3. Het ontwikkelen van woonvaardigheden op de plek waar je leeft
In deze workshop willen we wonen en de vaardigheden die daarmee samenhangen verkennen van mensen in zorg bij RIBW. Vragen die we willen beantwoorden zijn wat er vergroot en versterkt kan worden in het leren en onderhouden van gewenste vaardigheden. Wat is er nodig om vanuit wonen mee te doen en erbij te horen? Welke vaardigheden zijn er nodig, welke zijn er en hoe bouw je dit verder op. En hoe noem je dat dan, woonvaardigheden of leef-vaardigheden? We delen informatie over interventies in binnen- en buitenland, zowel  het doel en plan, als het hoe: de uitvoering, en het onderhouden van woonvaardigheden.  Ook is er aandacht voor de huidige knelpunten en kansen bij de noodzakelijke samenwerking. En ten slotte: Wat willen wij verder uitzoeken en ontwikkelen? En waarmee kun je morgen aan de slag?
Door:Marion Ammeraal Msc, trajectbegeleider/ ergotherapeut poli angst en stemming en basis GGZ Prezens HoPE, GGZ inGeest, Chris Kemperman, docent ergotherapie, Hogeschool van Amsterdam en Chantal Delis, ergotherapeut, Lister
4. Implementatieprogramma’s; hoe zorg je dat rehabilitatie een goede plek in de organisatie krijgt?
Daniëlle van Duin, coördinator lerend netwerk Herstel voor iedereen!, Kenniscentrum Phrenos, Utrecht.
5. Vergroten van identiteit en geloof in eigen kunnen in een peer-support omgeving
Weten wie je bent en waar je voor staat en het lef hebben om je tot deze  complexe samenleving te verhouden is niet eenvoudig meedoen en erbij horen is niet vanzelfsprekend. Dylan Peters en Ton Verspoor zullen in deze workshop ingaan hoe organiseer en faciliteer je zelfhulp bijeenkomsten rondom deze thema’s.
Door: Dylan Peters en Ton Verspoor, ENIK Recovery College
15.00 PAUZE
15.30 Workshopronde II
6. IRB nieuwe stijl: hard nodig!!
Mensen met psychosociale problemen ervaren minder kansen op werk, minder financiële armslag, minder contacten, missen een partner. In deze workshop maken jullie kennis met drie kernproducten nieuwe stijl van de Individuele Rehabilitatie Benadering, die goed blijken aan te sluiten bij mensen die werken in de zorg en het sociaal domein. Je krijgt aan de hand van voorbeelden van de drie kernproducten inzichtelijk wat je als begeleider kunt hebben aan deze methodiek, en we illustreren wat het aan participatie-uitkomsten oplevert voor mensen met psychosociale problemen. Er is volop gelegenheid jullie vragen en praktijkvoorbeelden te bespreken en in te brengen, laat je inspireren!
Annemarie Zijlstra, projectmanager R92 en senior beleidsadviseur Cosis en Birgit Sporken, projectmanager R92 en coach Stichting Eenzaamheid Doorbreken
7. Vooroordelen, ik…?
In deze workshop kijken we graag samen met u naar de betekenis van stigma, de effecten hiervan op mensen met een psychische aandoening en de rol van de ggz(-professional) in het tegengaan van stigma.
8. Triadisch werken in maatschappelijk herstel
9. Kan sociale cognitie en aanraking helpen om je meer verbonden te voelen in sociale relaties?
Hoe kan iemand zich sociaal meer verbonden voelen met anderen om hem/haar heen? Kunnen aanraking en sociale cognitie (‘de ondertiteling van het sociale contact’, bijvoorbeeld emotieherkenning) daarin de helpende hand bieden? In behandeling wordt er vaak gebruik gemaakt van talige en cognitieve interventies terwijl er bij sociaal contact ook belangrijke aspecten komen kijken die veel onbewuster verlopen. In deze workshop worden deelnemers gestimuleerd zich hier meer bewust van te worden.
Annika Verhage – van Doorn, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist, GGz Centraal en Janneke van Houts, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist, GGz Centraal.
10. Samenwerken met sociaal domein en werk en inkomen
In deze workshop worden de resultaten van het onderzoek Inclusief werken – Ruimte voor klantmotivatie gepresenteerd aan de hand van een nieuw denkraam voor professionals die met mensen werken met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis daarvan hebben we de Vraagkanteling methodiek ontwikkeld. Dit is een waardevrije en contextgerichte manier van vragen stellen  waar de workshop deelnemers mee aan de slag gaan zodat zij ervaren wat een verschillende wijze van vragen stellen voor gevoel of reactie oproept. En hoe dit in bestaande werkwijzen kan worden geïntegreerd.
Jeanet van de Korput, coördinator onderzoekslijn inclusie lectoraat klantenperspectief in ondersteuning en zorg en Quinta Ansem, Windesheim Flevoland.
16.40 Uitreiken Douglas Bennett Award
17.00 Afsluiten van de dag door de dagvoorzitter
17.15 Hapje – Drankje

Aanmelden

U kunt zich uitsluiten inschrijven voor het congres via het inschrijfformulier

Praktische informatie

Deelnamekosten

Deelnamekosten bedragen €295,-
Medewerkers van aan Kenniscentrum Phrenos deelnemende instellingen betalen  €225,-
Mensen met een maandinkomen van €1.060 of lager betalen €75,-

Locatie

The Colour Kitchen
Prinses Christinalaan 1
3554 JL Utrecht
https://thecolourkitchen.com/

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzPt, Kwaliteitsregister V&VN, VSR en Registerplein

Back To Top