Skip to: Werving deelnemers aan onderzoek ggz en verslavingszorg is gesloten!

Kenniscentrum Phrenos website

Werving deelnemers aan onderzoek ggz en verslavingszorg is gesloten!

Dank aan iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld!

Mark Bench brengt in opdracht van Kenniscentrum Phrenos en Verslavingskunde Nederland de huidige stand van zaken in kaart over preventie, beschikbare zorg en goede voorbeelden voor het voorkomen van chroniciteit van verslaving én psychische aandoeningen. Het is de eerste stap in het ontwikkelen van direct toepasbare handreikingen voor professionals over verslaving én psychische aandoeningen.

Voor cliënten

Ben je cliënt (geweest) bij de GGZ en/of de verslavingszorg en wil je je ervaringen met ons delen? Dan zoeken wij jou!

Het maakt niet uit of je alleen behandeling/begeleiding hebt (gehad) voor psychische klachten, of alleen voor verslaving of voor allebei: Alle ervaringen en meningen zijn belangrijk en welkom.

Vul via deze link de vragenlijst voor cliënten in (uiterlijk tot 29 januari) en help zo mee aan de verbetering van preventie, behandeling en zorg voor cliënten met een psychische aandoening en een verslaving. Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

Onder de invullers verloten wij 100 cadeaubonnen.

Voor hulpverleners

• Ben je (ervaringsdeskundige) hulpverlener en wil je met ons delen hoe de praktijk er voor jou uitziet op dit gebied?
• Werk je in de basis ggz, de specialistische ggz, bij een RIBW, in de verslavingszorg of in een andere setting voor psychosociale hulp?
• Ben je vrijgevestigde?
• Of werk je juist bij een grote instelling?

Vul de vragenlijst voor hulpverleners in en doe zo een bijdrage aan de verbetering van preventie, behandeling en zorg voor deze groep cliënten. Invullen van de vragenlijst duurt 15 tot 20 minuten.

Invullen van de vragenlijst kan tot 18 januari 2019.

Meer informatie over het onderzoek

Van oudsher zijn de verslavingszorg en ggz gescheiden werelden. Eigenlijk vreemd: ongeveer de helft van de cliënten in de verslavingszorg heeft ook een andere psychische aandoening, en ook de helft van de cliënten in de ggz heeft tevens een verslaving. Gelukkig is hier steeds meer oog voor en wordt er veel gedaan om deze problemen in relatie tot elkaar te behandelen en te begeleiden.
Kenniscentrum Phrenos en Verslavingskunde Nederland hebben daarom de handen in één geslagen om professionals handvatten te geven om om te gaan met verslaving en psychische aandoeningen. Daartoe hebben zij Mark Bench opdracht gegeven om het project State of the Art en handreiking Verslaving en Ernstige Psychiatrische Aandoeningen uit te voeren. De resultaten zijn een overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot kennis over de prevalentie van ernstige psychiatrische aandoeningen en verslaving en een overzicht van best practices. Dat is de eerste stap in het ontwikkelen van direct toepasbare handreikingen voor professionals over verslaving én psychische aandoeningen. Begin 2019 verwachten we de resultaten op te kunnen leveren.

Heb je vragen over het onderzoek? Je kunt dan mailen naar  masha.spits@markbench.nl

Back To Top