Skip to: Cursus ‘Herstellen doe je Zelf’

Kenniscentrum Phrenos website

Cursus ‘Herstellen doe je Zelf’

De bestellingen van de cursusmaterialen ‘Herstellen doe je Zelf’ worden voortaan verzorgd door Kenniscentrum Phrenos, dat deze taak heeft overgenomen van het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid. Dit kenniscentrum ontvangt echter geen subsidie meer en kan daarom deze activiteit niet meer uitvoeren.
Kenniscentrum Phrenos wil een netwerk in het leven roepen waaraan alle partijen die van oudsher betrokken zijn bij de cursus kunnen deelnemen. Het doel van dit netwerk is de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en borging van de cursus vorm te geven.
Lees meer

Back To Top