Skip to: Begeleide lotgenotengroep voor psychosegevoeligheid erkend

Kenniscentrum Phrenos website

Begeleide lotgenotengroep voor psychosegevoeligheid erkend

De Begeleide lotgenotengroep voor psychosegevoeligheid is in mei 2015 erkend als goed onderbouwde interventie met eerste aanwijzingen voor effectiviteit door de Erkenningscommissie interventies voor de langdurige GGz. Een onafhankelijke commissie van deskundigen uit wetenschap, praktijk en beleid beoordeelde de interventie. Doel van de erkenning is bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering door een overzicht te bieden van bestaande interventies én het gebruik van effectieve interventies te stimuleren.
Stynke Castelein (Lentis Research/RGOc) en Pieter Jan Mulder (UCP, UMCG) hebben samen de methodiek ontwikkeld: “We hopen dat deze erkenning ertoe leidt dat de interventie hulpverleners stimuleert om lotgenotengroepen op te zetten voor mensen met een psychosegevoeligheid. Hoewel het al in de Richtlijn Schizofrenie staat, zijn de groepen naar ons mening nog te weinig geïmplementeerd in de zorg.”
Het doel van de lotgenotengroep is het verbeteren van de kwaliteit van leven, sociale netwerk, sociale steun en empowerment door het delen van ervaringen met andere lotgenoten. Lotgenotencontact is voor veel mensen in het algemeen een bron van herkenning, erkenning, steun en informatie.
De interventie is opgenomen in de Databank Erkende Interventies op de website van het Trimbos-instituut en zal binnenkort ook opgenomen worden in de Kwaliteitsbibliotheek en Register op www.zorginzicht.nl.
Het draaiboek van de interventie is te bestellen via het Rob Giel Onderzoekcentrum.
U kunt hier ook de publicatie van de effectiveitsstudie bestellen: Begeleide lotgenotengroepen voor mensen met een psychose. Een gecontroleerde effectiviteitsstudie.  Drs. Stynke Castelein, Dr. Richard Bruggeman, Dr. Jooske T. van Busschbach, Prof. dr. Durk Wiersma. (2006), ISBN-10 90-367-2431-7,  € 15,-.
 
 

Back To Top