Skip to: Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid

Kenniscentrum Phrenos website

Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid

IMG_0244 Op maandag 13 april 2015 presenteerden Jos Terhaag, Fontys Hogeschool, en Dienke Boertien van Phrenos de eerste exemplaren van het Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid aan Ben Roelands van het Fonds Psychische Gezondheid en Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland. De presentatie in de Driehoek te Utrecht werd omlijst met voordrachten van opleiders van ervaringsdeskundigen en hun studenten. Er zijn in Nederland steeds meer ervaringsdeskundigen die hun kennis en expertise inzetten in de praktijk, zowel in de ggz, de verslavingszorg, welzijnszorg als binnen gemeentes. Er is ook een redelijk groot palet aan opleidingen en cursussen voor ervaringsdeskundigen met een uiteenlopend lesaanbod. De vraagt rijst welke ondergrond ervaringsdeskundigen die zich beroepsmatig inzetten, nodig hebben aan kennis. De vervolgvraag is hoe het onderwijs hieraan tegemoet kan komen. Wat is de kern die in elke opleiding aan de orde zou moeten komen?  Als antwoord op deze vragen werd het Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid, Bouwstenen voor onderwijs en opleidingen voor ervaringsdeskundigen ontwikkeld, een product van Kenniscentrum Phrenos, HEE en Trimbos-instituut. U kunt het Basiscurriculum downloaden onder publicaties op deze website.

Back To Top