Skip to: 43 Trainers Mental Health First Aid gecertificeerd

Kenniscentrum Phrenos website

43 Trainers Mental Health First Aid gecertificeerd

10 juli 2017 De cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ komt in steeds meer regio’s van Nederland beschikbaar. Om de cursus volgens de kwaliteitsnormen te kunnen uitrollen heeft MHFA Nederland het afgelopen jaar 43 trainers opgeleid. Deze ontvingen op 10 juli tijdens een feestelijke bijeenkomst het certificaat trainer MHFA. De trainers komen uit verschillende delen van het land. Het is de bedoeling dat de cursus in heel Nederland beschikbaar komt.
 
Op de foto: de gecertificeerde trainers met medewerkers van MHFA Nederland

Opleidingstraject

De opleiding van de trainers bestaat uit een week waarin de cursus wordt behandeld en didactische vaardigheden worden geleerd. Ook dienen de trainers in opleiding een presentatie van een cursusonderdeel te geven, gevolgd door een supervisie- en intervisietraject. De trainers zijn afkomstig van de samenwerkingspartners waarmee MHFA Nederland een licentieovereenkomst heeft afgesloten. Op deze wijze is gebruikgemaakt van bestaande infrastructuur en kan de kwaliteit beter worden geborgd.

Cursus

Door de ambulantisering in de psychiatrie maken mensen met een psychische kwetsbaarheid steeds zichtbaarder onderdeel uit van onze samenleving. De kennis over psychische problemen en hoe daarmee om te gaan ontbreekt bij de gemiddelde Nederlander. In de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ leren de deelnemers kennis en vaardigheden om eerste hulp te geven aan mensen met beginnende en/of acute psychische problemen. Er is een grote behoefte aan een dergelijke cursus: een op de vier Nederlanders krijgt ergens in het leven te maken met psychische problemen. Een op de twee krijgt ermee te maken in zijn omgeving.

Aanmelden

Het is mogelijk je in te schrijven op verschillende cursusdata in diverse regio’s. Kijk op www.mhfa.nl. De cursus is ontwikkeld voor een breed publiek. Groepstrainingen per bedrijf of organisatie zijn mogelijk, eventueel op eigen locatie. Bedrijven investeren hiermee in de psychische gezondheid en mentale kracht van hun medewerkers. Hierover kan via de website contact opgenomen worden. Voor meer info kijk op www.mhfa.nl en op onze Facebook pagina en LinkedIn pagina.

Over MHFA

MHFA is in 2000 in Australië ontwikkeld. Het wordt momenteel in 23 landen ingezet, waaronder de Verenigde Staten. Zo heeft  voormalig First Lady Michelle Obama de cursus gevolgd. In Groot-Brittannië zijn al meer dan duizend trainers en 85.000 mensen opgeleid.
Onderzoek wijst uit dat deelnemers zich na voltooiing van de cursus voldoende toegerust voelen om, wanneer nodig, hulp te bieden. MHFA blijkt ook de sociale afstand tussen mensen met en zonder een psychische kwetsbaarheid te verkleinen. Dit draagt bij aan de de-stigmatisering van psychische gezondheidsproblemen.
Meer weten: kijk op www.mhfa.nl
 

Back To Top