Skip to: Zelfhulpinstrument Wellness Recovery Action Plan (WRAP) breder toegankelijk

Kenniscentrum Phrenos website

Zelfhulpinstrument Wellness Recovery Action Plan (WRAP) breder toegankelijk

Lukt het om vanuit herstelinitiatieven de toegankelijkheid van WRAP te vergroten voor mensen met aanhoudende psychische problemen in de eerstelijnszorg, sociaal domein en onderwijs? En zo ja, hoe waarderen mensen WRAP? De afgelopen twee jaar hebben het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos dit onderzocht samen met zes herstelinitiatieven die WRAP aanbieden en zijn gaan samenwerken met de eerste lijn, het sociaal domein en onderwijsorganisaties. Onlangs verschenen de positieve resultaten van het onderzoek.

WRAP

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is een zelfhulpmethode om het eigen welbevinden te onderzoeken en te bevorderen. WRAP is in 1997 in de Verenigde Staten ontwikkeld door Mary Ellen Copeland en wordt wereldwijd gebruikt bij het herstel van mentale balans. Onderzoek in de Verenigde Staten laat significante verbeteringen zien op herstel, hoop, opkomen voor eigen belangen en de lichamelijke gezondheid van de deelnemers. Tijdens acht groepsbijeenkomsten, onder begeleiding van twee geschoolde facilitators, onderzoeken mensen wat zij kunnen doen om zich goed te voelen en welke steun zij daarbij nodig hebben, ook in periodes dat het leven ingewikkeld is.

Samenwerking herstelinitiatieven met eerstelijnszorg, sociaal domein en onderwijs

Herstelacademie Haarlem en Meer, Enik Recovery College, Hersteltalent, Ixta Noa, Fameus en het ervaringsdeskundig zelfaanbod vanuit GGZ Oost Brabant zijn een samenwerking aangegaan met huisartsen, poh ggz, het sociaal wijkteam, UWV Werkbedrijf, het Mentaal Gezondheidscentrum (Bggz) en onderwijsinstellingen. Dit om ervoor te zorgen dat het zelfhulpinstrument WRAP nog breder toegankelijk wordt voor mensen met aanhoudende psychische problemen. Daarnaast is met Steunpunt zelfregie & herstel verkend wat er nodig is om WRAP toegankelijk te maken voor mensen met een migratieachtergrond. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.

Positieve ervaringen met WRAP

Het onderzoek liet zien dat het starten en opbouwen van een structurele samenwerking veel tijd kost, maar dat deze investering de moeite waard is. Dit blijkt uit de positieve ervaringen van de 42 geïnterviewde deelnemers. Daarbij maakte het niet uit dat mensen vanuit verschillende achtergronden deelnamen. Hoewel de impact per persoon verschilt, komen vier thema’s boven drijven als positieve impact van het werken met en deelnemen aan WRAP:

  • het ervaren van verbondenheid;
  • het ontwikkelen van inzichten en handvatten;
  • het oefenen met jezelf steunen en;
  • ruimte ervaren om ‘te zijn’ met wat er is.

“Door deze training ben ik meer gaan onderzoeken wat mij helpt om mij goed te voelen. Het heeft mijn bewustzijn bevorderd en mijn zelfvertrouwen verhoogd, dat is echt wel zo.”-  (deelnemer)

Stevige positionering herstelinitiatieven nodig

Verder blijkt dat een goede positionering van herstelinitiatieven in de lokale en regionale context de toegankelijkheid van WRAP vergroot. Dit vraagt profilering als professionele, betrouwbare partner die kwaliteit levert en toegewijd is aan de inhoudelijke dialoog over rol en waarde van ervaringskennis. Het sterker positioneren van herstelinitiatieven in het sociaal domein vraagt nog een daaraan gekoppelde structurele financiering.

Webinar

Op 26 juni van 12.00 tot 13.15 uur worden de resultaten toegelicht in een lunchwebinar.
Meer informatie en aanmelden

Publicaties

In het rapport ‘Samenwerken rond WRAP: Een actieonderzoek naar het vergroten van de ruimte voor ervaringskennis door het werken aan de toegankelijkheid van WRAP binnen de eerste lijn, het sociaal domein en het onderwijs’ leest u meer over opzet, uitvoering en resultaten van het onderzoek.

Samenwerken rond WRAP: Een actieonderzoek naar het vergroten van de ruimte voor ervaringskennis door het werken aan de toegankelijkheid van WRAP binnen de eerste lijn, het sociaal domein en het onderwijs
mei 2024
Jenny Boumans, Dienke Boertien, Nicole van Erp
Trimbos-instituut / Kenniscentrum Phrenos

In het infosheet staat informatie voor huisartsen, poh-ggz, eerstelijns- en schoolpsychologen, sociaal werkers en andere hulpverleners uit de eerste lijn, onderwijs en sociaal domein  over de betekenis en vindplaatsen van WRAP.

Infosheet Wellness Recovery Action Plan (WRAP) voor huisartsen, poh-ggz, eerstelijns- en schoolpsychologen en sociaal werkers
mei 2024
Dienke Boertien, Nicole van Erp en Jenny Boumans
Kenniscentrum Phrenos / Trimbos-instituut

 

Back To Top