Skip to: Lunchwebinar Vergroten toegankelijkheid van WRAP vanuit herstelinitiatieven

Kenniscentrum Phrenos website

Lunchwebinar Vergroten toegankelijkheid van WRAP vanuit herstelinitiatieven

Woensdag 26 juni
12.00 – 13.15 uur
Sprekers:
Lucia Walter, Huisartsenconnectie Zeeland, Klazine Tuinier (HerstelTalent), Jenny Boumans (onderzoeker Trimbos-instituut), Dienke Boertien (Kenniscentrum Phrenos)

Lukt het om vanuit herstelinitiatieven de toegankelijkheid van WRAP te vergroten voor mensen met aanhoudende psychische problemen in de eerstelijnszorg, het sociaal domein en onderwijs? En zo ja, hoe waarderen mensen WRAP? De afgelopen twee jaar hebben Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos dit samen met herstelinitiatieven die WRAP aanbieden onderzocht.

In de webinar maakt u kennis met inhoud en aanbod van WRAP en op welke manier samenwerking tussen herstelinitiatieven en regionale partners in de eerstelijnszorg, het sociaal domein en onderwijs tot stand komt en mensen met psychische problemen ten goede kan komen.

WRAP

Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is een zelfhulpmethode om het eigen welbevinden te onderzoeken en te bevorderen, ook in periodes dat het leven ingewikkeld is. Onderzoek in de Verenigde Staten laat significante verbeteringen zien op herstel, hoop, opkomen voor eigen belangen en de lichamelijke gezondheid van de deelnemers.

Het onderzoek

Haarlem en Meer, Enik Recovery College, HerstelTalent, Ixta Noa, Fameus en het ervaringsdeskundig zelfaanbod vanuit GGZ Oost Brabant zijn een samenwerking aangegaan met één of meerdere partijen. Partijen waarmee een samenwerking werd aangegaan waren: huisartsen, poh-ggz, sociaal wijkteam, UWV-Werkbedrijf, het Mentaal Gezondheidscentrum (Bggz) en onderwijsinstellingen. Daarnaast is met Steunpunt Ggz (tegenwoordig ‘Steunpunt zelfregie & herstel’) verkend wat er nodig is om WRAP toegankelijk te maken voor mensen met een migratieachtergrond. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.

Aanmelden voor de webinar

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier

 

Back To Top