Skip to: Succesfactoren voor strategieën

Kenniscentrum Phrenos website

Succesfactoren voor strategieën

Om bovengenoemde strategieën tot een succes te maken, zijn bepaalde uitgangspunten en activiteiten noodzakelijk.

1 Normalisering: veel mensen hebben een psychische kwetsbaarheid
Iedereen weet hoe het is om bang, onzeker, somber of angstig te zijn. We zijn allemaal vatbaar voor zulke emoties. Psychische problemen zijn een vaak begrijpelijke reactie op een unieke combinatie van omstandigheden en biologisch-genetische aanleg. Het op deze manier normaliseren van psychische aandoeningen is een goede manier van destigmatisering. Het laat zien dat mensen met een psychische aandoening niet samenvallen met hun aandoening, maar nog steeds een compleet persoon zijn. De boodschap is: kijk voorbij het etiket.

2 Samenwerken met stakeholders: zowel landelijk als lokaal en gericht werken
Om een anti-stigma-aanpak te laten slagen, is maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid van de zogeheten stakeholders noodzakelijk. Denk aan:

  • cliënten
  • hun familieleden
  • ggz-instellingen
  • politie
  • gemeentelijke diensten
  • media – spelen een zeer belangrijke rol in de publieke beeldvorming
  • maatschappelijke organisaties in arbeid, wonen, onderwijs, zorg en welzijn

Een succesvolle anti-stigma-aanpak is zowel lokaal als gericht. De maatstaf voor succes is de mate waarin initiatieven erin slagen om de sociale deelname van mensen met psychische aandoeningen te bevorderen. Daarmee kunnen we sociale achterstanden verkleinen of – nog beter – voorkomen.

Hiervoor zijn veranderingen nodig in de (geestelijke) gezondheidszorg, de wet- en regelgeving, berichtgeving in de media en in de praktijk van de zorgverlening. Die komen alleen tot stand met een groot draagvlak en door samenwerking van alle belanghebbende partijen. Een belangrijke stimulans voor het draagvlak is bewustwording van de gevolgen van stigma; voor de samenwerking is een verbindend kader onontbeerlijk.

3 Evalueer de inhoud en de resultaten van de toegepaste interventies
Het is belangrijk om de resultaten en effecten van anti-stigmaprogramma’s praktisch en wetenschappelijk te evalueren. Hierdoor kunnen we effectieve initiatieven ontwikkelen tot best practices die we breed kunnen implementeren. Intussen is het meten van effecten of waardering bij bezoekers of publiek ook voor afzonderlijke, lokale activiteiten van belang. In het Handboek Destigmatisering staan best practices en inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland.

Back To Top