Skip to: Symposium ‘Vertel ik het wel of niet? Solliciteren en het openheidsdilemma’

Kenniscentrum Phrenos website

Symposium ‘Vertel ik het wel of niet? Solliciteren en het openheidsdilemma’

Op vrijdag 16 september 2022 om 13.30 uur zal Kim Janssens haar proefschrift ‘Decisions on disclosure of mental illness in the workplace’ verdedigen tijdens een openbare zitting in de aula van Tilburg University. Voorafgaand aan de promotie wordt er het ochtendsymposium ‘Vertel ik het wel of niet? Solliciteren en het openheidsdilemma’ georganiseerd over de arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen.

In dit symposium voor professionals uit de re-integratiepraktijk worden de eerste resultaten gepresenteerd van het onderzoek van Kim Janssens naar een stigma bewustwordingsinterventie, bestaande uit de Nederlandse beslishulp CORAL.NL en een stigma bewustwordingstraining voor re-integratieprofessionals. CORAL.NL is een beslishulp die oorspronkelijk uit Engeland komt en door Phrenos in Nederland geïntroduceerd werd als add-on voor Individuele Plaatsin en Steun (IPS).

Daarnaast zijn er verschillende sprekers op het gebied van praktijk, wetenschap en beleid. Twee ervaringsdeskundigen zullen ons meenemen in hun persoonlijke ervaringen rondom het openheidsdilemma op het werk. Ook gaan we in gesprek met twee re-integratieprofessionals over hun ervaringen in het begeleiden van werkzoekenden met psychische problemen. Vanuit de wetenschap en beleid zullen er lezingen zijn van Guus van Weelden (Raad van Bestuur UWV), onderzoekers en prof. dr. Katrina Scior (Clinical Psychology and Stigma Studies).

Datum:   Tijd: 09:00  Locatie: Dante Gebouw, Zaal DZ 2

Kijk voor het programma en aanmelden op de website van Tranzo

Back To Top