Skip to: WRAP – In-company WRAP Facilitator Refresher training

Kenniscentrum Phrenos website

WRAP – In-company WRAP Facilitator Refresher training

Voor wie?

Voor WRAP Facilitators die (aantoonbaar) twee jaar (of langer) geleden het certificaat WRAP Facilitator hebben behaald.

Voorwaarden voor deelname

  • Deelnemers hebben een certificaat van WRAP Facilitator van twee jaar oud (of ouder)
  • Hebben de afgelopen twee jaar samen met een geschoolde collega WRAP groepen gefaciliteerd (of zijn in de gelegenheid dit in de toekomst te gaan doen wanneer dit door omstandigheden eerder niet is gebeurd).
  • Zijn in de gelegenheid middels intervisie de eigen deskundigheid verder te ontwikkelen.

Inhoud

Drie bijeenkomsten van elk 8 uur gegeven door twee Advanced Level WRAP Facilitators. Het programma bestaat uit verdiepende uitwisseling en praktijkoefeningen. Deelnemers stellen na afloop van de training een mentorplan op.

Studiemateriaal

Handboek voor WRAP Facilitators hebben de deelnemers al in hun bezig (Kenmiscentrum Phrenos is licentiehouder Nederlandse vertaling).

Studiebelasting

Buiten de training zelf ca. twee uur voor het maken van een mentorplan.

Doorlooptijd

Een maand om na afloop van de training het mentorplan op te stellen.

Leeruitkomsten

Deelnemers hebben nieuwe inzichten opgedaan en hun vaardigheden om te faciliteren verdiept.

Certificering

Deelnemers ontvangen een hernieuwd certificaat voor WRAP Facilitator. Dit is twee jaar geldig. Een driedaagse refresher verlengt het certificaat opnieuw met twee jaar.

Trainers

De training wordt gegeven door twee Advanced Level WRAP-facilitators.

Data en tijd

Data en tijd in overleg.

Locatie

De organisatie is zelf verantwoordelijk voor een locatie.

Kosten

€ 5.046,- voor medewerkers van bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen.
€ 6.308,- voor overigen

Belangstelling?

U kunt contact opnemen met Dienke Boertien dboertien@kcphrenos.nl.

Back To Top