Skip to: Training cursusleiders Herstellen doe je Zelf november 2022

Kenniscentrum Phrenos website

Training cursusleiders Herstellen doe je Zelf november 2022

Wil je opgeleid worden tot cursusleider Herstellen doe je Zelf?
Dan kun je deelnemen aan de landelijke training tot cursusleider.

Herstellen doe je Zelf (HdjZ) is een zelfhulpinstrument dat gebruikers ondersteunt om na een periode van ontwrichting hun sociale rollen, woonsituatie, eigen kwaliteiten in kaart te brengen. Vervolgens kunnen zij hun wensen voor verdere ontwikkeling verkennen en nadenken over hoe zij die kunnen realiseren. HdjZ wordt aangeboden door twee ervaren cursusleiders in 12 bijeenkomsten van 3 uur. Onderzoek toont aan dat HdjZ een positief effect heeft op empowerment, hoop en (zelf)vertrouwen.

Voor wie?

Voor mensen die zelf de cursus Herstellen doe je Zelf doorlopen hebben en graag cursusleider willen worden. Ook cursusleiders die hun eigen deskundigheid willen verstevigen kunnen deelnemen.

Voorwaarden voor deelname

  • Deelnemers hebben zelf de cursus Herstellen doe je Zelf doorlopen.
  • Zijn in de gelegenheid om met een collega-cursusleider Herstellen doe je Zelf aan te bieden.
  • In de gelegenheid om per jaar aan minimaal twee van de drie landelijke intervisiebijeenkomsten deel te nemen die door Phrenos worden aangeboden.

Inhoud

De inhoud van de training bestaat uit twee inhoudelijke hoofdlijnen:

  • De betekenis van de uitgangspunten herstel, ervaringsdeskundigheid en zelfhulp voor het aanbod van de cursus.
  • Op basis van deze uitgangspunten de cursus als praktijkoefening geven.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat cursusleider Herstellen doe je Zelf uitgegeven door Kenniscentrum Phrenos.

Trainers

De training wordt gegeven door
– Jeroen de Haan-Riβmann, medeontwikkelaar van de training.
– Sacha van Geel, medeontwikkelaar van de training.

Data en tijden

De training bestaat uit vier bijeenkomsten die eenmaal per week plaatsvinden.
Data: vrijdag 4, 11, 18 en 25 november 2022
Tijden: 9.00-13.30 uur

Locatie

Online via Microsoft Teams

Kosten

De kosten zijn inclusief de handleiding Herstellen doe je Zelf.
€ 470,– voor medewerkers van bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen.
€ 564,– voor overigen.

Inschrijven

Inschrijving kan via het inschrijfformulier.

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top