Skip to: HdjZ – Landelijke online training cursusleider januari 2024

Kenniscentrum Phrenos website

HdjZ – Landelijke online training cursusleider januari 2024

Voor wie

Voor iedereen die zelf de cursus Herstellen doe je Zelf aan wil kunnen bieden.

Voorwaarden voor deelname

  • Deelnemers hebben zelf (aantoonbaar met certificaat) de cursus Herstellen doe je Zelf doorlopen
  • Zijn in de gelegenheid om samen met een andere cursusleider Herstellen doe je Zelf aan te bieden.
  • Zijn in de gelegenheid twee keer per jaar deel te nemen aan de landelijke intervisiebijeenkomsten.

Inhoud

De training voor cursusleiders bestaat uit vier wekelijkse bijeenkomsten van 4,5 uur voor maximaal 12 deelnemers waarin zij zich de grondslag en uitgangspunten voor de ervaringsdeskundige rol van cursusleider eigen maken en oefenen om dit toe te passen. De cursus wordt begeleid door twee geschoolde cursusleiders Herstellen doe je Zelf

Studiemateriaal

Een werkboek voor deelnemers en een handleiding voor cursusleiders (beide zijn bij de prijs inbegrepen).

Leeruitkomsten

  • Deelnemers kunnen Herstellen doe je Zelf modelgetrouw aanbieden en een gelijkwaardige uitwisseling van ervaringskennis faciliteren en hun eigen ervaringsdeskundige rol evalueren en daarop reflecteren.
  • Deelnemers kunnen Herstellen doe je Zelf binnen de organisatie beschikbaar maken.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat voor cursusleider Herstellen doe je Zelf.

Trainers

De training wordt gegeven door Jeroen de Haan-Riβmann en Sacha van Geel, cursusleiders en tevens mede-ontwikkelaars van het trainingsmateriaal voor Herstellen doe je Zelf.

Data en tijden

De training bestaat uit vier bijeenkomsten die eenmaal per week plaatsvinden.
Data: vrijdag 12, 26 januari, 2 en 9 februari 2024
Tijden: 9.00-13.30 uur

Locatie

Online via Microsoft Teams

Kosten

€ 525,– voor medewerkers van bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen.
€ 656,– voor overigen.

Inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Belangstelling?

Neem contact op met Dienke Boertien dboertien@kcphrenos.nl.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top