Skip to: IPS – Training IPS-trajectbegeleider

Kenniscentrum Phrenos website

IPS – Training IPS-trajectbegeleider

Kenniscentrum Phrenos verzorgt de trainingen voor IPS-trajectbegeleiders in Nederland. IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun. Dit is een bewezen effectieve arbeidsre-integratiemethode voor mensen met psychische aandoeningen.

IPS vertrekt vanuit het idee dat iedere cliënt die dat wil, kan werken in een reguliere arbeidsplaats. Langdurige trainingen vooraf (‘train then place’) blijven daarbij achterwege. Deelnemers worden snel in de gekozen functie geplaatst, en daarna gericht getraind in de benodigde werkvaardigheden (‘place then train’). De IPS-trajectbegeleider maakt altijd deel uit van een ggz-team. Kijk voor meer informatie over IPS op www.werkenmetIPS.nl.

Phrenos verzorgt:

  • incompanytrainingen voor ggz-instellingen die starten met IPS en waar IPS al geïmplementeerd is
  • landelijke trainingen voor mensen die in een ggz-instelling werken waar IPS al geïmplementeerd is;

Training voor ggz-instelling die start met IPS

Voor ggz-instellingen die IPS willen gaan aanbieden is het van belang om deze implementatie zorgvuldig en planmatig op te pakken. De betrokken professionals moeten vertrouwd gemaakt worden met de visie, uitgangspunten en werkwijze van IPS. Dit dient te gebeuren op teamniveau, omdat IPS geïntegreerd wordt met ggz-hulp en begeleiding. De IPS-trajectbegeleider maakt deel uit van een ggz-(behandel)team.

Kick-off

Voordat de IPS-training start, is er binnen de organisatie een kick-offbijeenkomst. De kick-off is het formele startsein voor het werken met IPS binnen de organisatie. Daarmee heeft iedereen dezelfde basiskennis van IPS. Interne en externe partijen kunnen de kick-off bijwonen. Aan de bijeenkomst kan zowel intern als extern publiciteit worden gegeven.

Programma van de training

De training bestaat uit diverse onderdelen.
• In de eerste bijeenkomsten van de training krijgen de deelnemers uitleg over de IPS-methodiek en -principes. Ze maken opdrachten en brengen de opgedane kennis direct in de praktijk.
• Er is aandacht voor verschillende thema’s zoals acquisitie en het opbouwen van een werkrelatie met werkgevers, informatie verzamelen over interesses en vaardigheden en het uitvoeren van een assesment en het bespreken van openheid over een psychische aandoening.
• Een ander onderdeel is onsite assistance waarin de deelnemer wordt ondersteund bij een eigen leervraag op  de eigen werklocatie. Afhankelijk van de individuele leervragen van de deelnemer bekijkt de docent welke coaching nodig is. Zo kan hij/zij met de deelnemer meegaan voor acquisitie, aanwezig zijn bij een gesprek met een cliënt of aanschuiven bij het ggz-team.
• Het laatste onderdeel is het begeleiden van cliëntgerichte intervisie- en supervisiebijeenkomsten volgens een vastgesteld protocol.

Modeltrouwmeting

IPS is als methodiek bewezen effectief en de mate van succes is afhankelijk van goede uitvoering volgens die methodiek (modelgetrouw). Hoe modelgetrouwer IPS wordt uitgevoerd, hoe hoger de kans op positieve uitkomsten voor cliënten.
Kenniscentrum Phrenos voert voor de instellingen die IPS uitvoeren periodiek modeltrouwmetingen uit. Zo blijft de kwaliteit van de uitvoering gegarandeerd. Twee maanden nadat de IPS-training is afgerond (meestal acht maanden na de kick-off), vindt er een nulmeting plaats in de betreffende organisatie bij de teams die IPS aanbieden. Deze meting herhalen we, bij voldoende modeltrouw, iedere twee jaar. Als het nodig is, stellen we tussen de metingen verbeterplannen op en voeren ze uit.
Getrainde reviewers voeren de metingen uit met een internationaal gehanteerde modelgetrouwheidsschaal. Dit zijn de IPS-docenten/reviewers en stafmedewerkers van Kenniscentrum Phrenos. De meting duurt een volledige werkdag en vraagt een goede voorbereiding van de ggz-instelling. Tijdens het bezoek aan de ggz-instelling is er een uitgebreid dagprogramma en praten de reviewers onder anderen met:

  • de IPS-coördinator,
  • minimaal twee IPS-trajectbegeleiders,
  • drie leden van het (behandel/begeleidings)team,
  • de behandelend arts/psychiater,
  • twee of drie cliënten die een IPS-traject volgen of hebben gevolgd,
  • en een of twee familieleden.

Ook wonen reviewers een IPS-teamoverleg bij en zo mogelijk een overleg van een ggz-(behandel)team. Daarnaast bestuderen ze andere relevante bronnen, zoals dossiers en beleidsplannen. Met de uitkomsten stellen de reviewers een IPS Modeltrouwverslag op met een eindscore (geen IPS/redelijke/goede/voorbeeldige modeltrouw), en doen ze suggesties voor verbetering.

Landelijke training

Mensen die bij een ggz-instelling werken, waar IPS al in de organisatie geïmplementeerd is, kunnen deelnemen aan een landelijke training die in Utrecht georganiseerd wordt. Meer informatie en aanmelden.

Incompanytraining

Voor ggz-instellingen die al werken met IPS is er de mogelijkheid om voor een nieuwe groep medewerkers de IPS-training op de eigen locatie te organiseren.

Aanvullende informatie

Alle informatie over criteria voor deelname aan de training, de trainers, inhoud van de training en kosten hebben wij gebundeld in een brochure die u hier kunt downloaden.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top