Skip to: HOP – In-company implementatietraject

Kenniscentrum Phrenos website

HOP – In-company implementatietraject

Voor wie

Voor iedereen die eigen ervaringskennis rondom openheid met behulp van HOP wil ontdekken en ontwikkelen en zelf HOP trainingen aan wil kunnen bieden en samen met de organisatie HOP beschikbaar wil maken.

Voorwaarden voor deelname

  • De organisatie vraagt de training aan.
  • Stelt HOP Facilitators in de gelegenheid de training modelgetrouw aan te bieden.
  • Stelt HP Facilitators in de gelegenheid twee keer per jaar deel te nemen aan de landelijke intervisie.
  • Ondersteunt de beschikbaarheid van HOP met een implementatieplan.
  • Deelnemers zijn bereid om eigen ervaringen met het openheid en stigma te delen aan de hand van de thema’s van de HOP.

Inhoud

1. De basiscursus HOP bestaat uit vier wekelijkse bijeenkomsten van 3 uur waarin overwegingen rond openheid en het uitproberen van manieren om open te zijn centraal staan. In de vierde bijeenkomst wordt het thema (zelf)stigma verkend. Aantal deelnemers max. 12. De cursus wordt begeleid door twee geschoolde HOP Facilitators.

2. De training voor HOP Facilitators bestaant uit vier opeenvolgende bijeenkomsten van 6 uur inclusief de handleiding voor HOP facilitators, begeleid door twee ervaren HOP Facilitators / Masters. Aantal deelnemers max. 12. Een tweejaarlijkse refresher is verplicht.

3. Implementatieondersteuning (3 uur voor het opstellen van een implementatieplan) en intervisiebijeenkomsten (3 x 2 uur).

Studiemateriaal

Handreiking HOP Facilitators (bij de prijs inbegrepen).

Leeruitkomsten

  • Deelnemers kunnen hun eigen ervaringskennis rondom openheid en stigma aan de hand van HOP benutten en doorontwikkelen.
  • Deelnemers zijn HOP Facilitator en kunnen HOP modelgetrouw aanbieden en een gelijkwaardige uitwisseling van ervaringskennis faciliteren en hun eigen ervaringsdeskundige rol evalueren en daarop reflecteren.
  • Deelnemers kunnen de beschikbaarheid van HOP binnen de organisatie ondersteunen.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat voor de HOP basistraining en een certificaat voor de HOP Facilitatortraining. Dit certificaat is twee jaar geldig. Een tweedaagse refresher verlengt het certificaat opnieuw met twee jaar.

Trainers

Twee geschoolde HOP Facilitators / Masters.

Data en tijd

In overleg in te plannen

Locatie

De organisatie is verantwoordelijk voor de locatie.

Kosten

€ 10.368,- voor medewerkers van bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen.
€ 12.960,- voor overigen

Belangstelling?

Neem contact op met Dienke Boertien dboertien@kcphrenos.nl

Back To Top