Skip to: Domeinoverstijgende samenwerking in de praktijk (deelsessies II)

Kenniscentrum Phrenos website

Domeinoverstijgende samenwerking in de praktijk (deelsessies II)

Zes deelsessies waar we ons gaan verdiepen in domeinoverstijgende samenwerking aan de hand van voorbeelden, verhalen en reflecties door en voor de praktijk.

DEZE DEELSESSIE KOMT TE VERVALLEN!!! 1. IPS aanjagen in de arbeidsregio’s: regionale samenwerking rondom IPS

In de arbeidsmarktregio’s (35) zijn effectieve en onderling zeer diverse samenwerkingsrelaties ontstaan tussen GGZ, UWV, gemeenten en sociaal domein. Wat kenmerkt de successen en wat kunnen we daarvan leren? In deze sessie doe je tips en inzichten op die je kunt benutten in je dagelijkse praktijk.

Door: Dorien Verhoeven, medewerker Participatie en rehabilitatie, Kenniscentrum Phrenos

2. Domeinoverstijgend samenwerken in Netwerkpsychiatrie

Deze sessie start met een korte introductie van twee projectleiders uit het doorbraakproject Netwerkpsychiatrie over knelpunten en inspirerende voorbeelden. Vervolgens reflecteren we samen op kenmerken van structurele domein overstijgende samenwerking in de eigen regio. Waar ben je tevreden over en waar zit nog ruimte voor verbetering? Na deze sessie heb je inzicht in inspirerende voorbeelden van domein overstijgende samenwerking en gereflecteerd op hoe je deze kunt benutten voor jouw eigen regio.

Door: Daniëlle van Duin, medewerker Goede zorg, Kenniscentrum Phrenos, samen met projectleiders doorbraakteams netwerkpsychiatrie: Lydia Ebbers, Antes en Claudia Lipsch, psychiater, Parnassia Groep.

3. Met herstelcentra de zorg verbeteren

Als cliënten beter weten wat ze nodig hebben, kan de zorg beter afstemmen. Hoe kom je tot samenwerking in het sociaal domein? HerstelTalent vertelt over haar praktijk en gaat in gesprek over de succes en faalfactoren. Deelnemers krijgen inzicht in hoe herstelcentra cliënten ondersteunen maar ook zorgmedewerkers kunnen verlichten.

Door: Dienke Boertien, medewerker Herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid, Kenniscentrum Phrenos, samen met Irene van de Giessen, ervaringsdeskundig, HerstelTalent en lid Raad van Toezicht Ggz InGeest en lid registratie en accreditatiecommissie beroepsregister voor ervaringsdeskundigen, en Klazine Tuinier, ervaringsdeskundige en directeur van HerstelTalent

4. Is jouw team/ organisatie stigma proof?

Deze sessie is een interactieve workshop gebaseerd op de Quickscan Destigmatisering. We gaan constructief in gesprek over het (destigmatiserend) denken en handelen in het team en de organisatie en hoe je deze manier van werken ook buiten jouw team of organisatie kunt inzetten.

Door: Job van den Heuvel, directeur behandelzaken bij GGZ Rivierduinen en Dorien Verhoeven, Kenniscentrum Phrenos

5. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Gelijkwaardig samenwerken in de wijk, maar hoe?

Niemand is tegen domeinoverstijgend samenwerken. Toch blijkt de praktijk weerbarstig. In deze sessie nemen we je mee in het voorbeeld W in de Wijk, waarbij gelijkwaardig samenwerken tussen ggz, welzijn, gemeente en ervaringsdeskundigheid vanaf de start centraal stond. Wat is hun geheim en wat kun je hiervan leren voor je eigen praktijk? Deze sessie geeft je handvatten voor domeinoverstijgend samenwerken vanuit gelijkwaardigheid in je eigen praktijk.

Door: Christine Kuiper, medewerker domeinoverstijgend samenwerken Kenniscentrum Phrenos samen met Karin Petersen, Beleidsadviseur/ Projectmanager Sociaal Domein bij GGZ inGeest

6. Domeinoverstijgend samenwerken rond onbegrepen gedrag: hoe verbind je de verschillende perspectieven?

Deze sessie start met een korte introductie over het begeleidingsprogramma BE-grip. Hierna introduceren we een door het CCE opgestelde casus rond onbegrepen gedrag uit de praktijk en gaan hiermee aan de slag. We onderscheiden de verschillende betrokkenen en hun perspectieven bij deze casus (bijv. politie, ggz, woningcorporatie, schuldhulpverlening, naaste, persoon zelf). Vervolgens wordt er gewerkt aan en gereflecteerd op een gezamenlijke aanpak. Je gaat naar huis met hernieuwde inzichten over het verbinden van verschillende perspectieven rond casussen van onbegrepen gedrag voor de eigen praktijk.

Door: Maroun Nader en Lotte Smeenk, beiden medewerker Phrenos, en Didier Rammers en Barbara Stringer beiden werkzaam bij CCE en consortiumleden BE-grip.

 

Back To Top