Skip to: Passende transitiezorg voor jongeren met een LVB plus psychische of gedragsproblematiek

Kenniscentrum Phrenos website

Passende transitiezorg voor jongeren met een LVB plus psychische of gedragsproblematiek

De Academische Werkplaats Kajak heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over passende transitiezorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) plus psychische of gedragsproblematiek. Onderzoekers en professionals uit de ggz en de VG-zorg hebben samen hard gewerkt aan deze handreiking met bijbehorende werkkaart, stappenplan, casuïstiekboek en checklist. Kenniscentrum Phrenos participeerde in het project als adviseur.

De combinatie van een LVB plus psychische of gedragsproblematiek maakt voor jongeren de transitiefase naar volwassenheid en naar passende volwassenenzorg vaak complex. Juist in de turbulente transitiefase naar volwassenheid is het belangrijk dat de zorg met hen meegroeit en aansluit op hun behoeftes om verergering of het ontstaan van psychische of gedragsproblemen te voorkomen. Goede transitiezorg is daarvoor onontbeerlijk.

In deze handreiking worden daarom wetenschappelijke en praktijkkennis en beschikbare hulpmiddelen vanuit verschillende werkvelden en disciplines gebundeld. Aan de hand van zeven uitgangspunten voor goede transitiezorg biedt deze handreiking praktische adviezen en tools voor het beter passend maken deze zorg voor jongeren met een LVB plus psychische of gedragsproblematiek.

Gratis downloads

Je kan de handreiking en bijbehorende producten gratis downloaden op de website van AW Kajak.
Download

Deze handreiking is mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het onderzoeksproject Transitie Journeys (project 103.664) dat gesubsidieerd is door het FNO programma GeestKracht.

Back To Top