Skip to: Actieonderzoeker (32-36 uur)

Kenniscentrum Phrenos website

Actieonderzoeker (32-36 uur)

Wil je bijdragen aan kennis die echt zijn weg weet te vinden naar de praktijk? Dan is deze functie misschien iets voor jou!

Als onderzoeker bij Phrenos werk je samen met collega’s aan betere zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Binnen diverse onderzoeksprojecten ben je samen met de projectleider de drijvende kracht in het ontwikkelen en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en actiegerichte begeleiding.

Wij zoeken een onderzoeker voor nieuw te starten onderzoeken in het kader van onbegrepen gedrag.
Je gaat samen met de projectleider aan de slag met het opzetten en uitvoeren van de projecten waarin je:

 • met actieonderzoek zicht krijgt op wat er nodig is voor een betere omgang met mensen met onbegrepen gedrag en hoogcomplexe problematiek;
 • met actieonderzoek zicht krijgt op de haalbaarheid van de toepassing van de Netwerkintake bij onbegrepen gedrag;
 • teams begeleidt bij het toepassen van de Netwerkintake door middel van training, intervisie en uitwisseling;
 • domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden verder ontwikkelt en gebruikt om passende zorg en ondersteuning bij onbegrepen gedrag te bevorderen;
 • samenwerkt met uiteenlopende partijen zoals regionale kenniswerkplaatsen onbegrepen gedrag, aanbieders van gespecialiseerde ggz en van begeleid/beschermd wonen, ervaringsdeskundigen, landelijke experts en (regionale) partners in sociaal domein;
 • een lerend netwerk ontwikkelt en begeleidt samen met andere collega’s;
 • zorg draagt voor landelijke opschaling en inbedding in de reguliere praktijk;
 • (mee)schrijft aan rapportages en kennisproducten helpt ontwikkelen;
 • in gesprek gaat (focusgroepen) met de mensen om wie het draait en hun naasten.

 Wie zijn wij?

Kenniscentrum Phrenos (www.kenniscentrumphrenos.nl) beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen te bevorderen door het ontwikkelen en verspreiden van kennis. Bij het kenniscentrum zijn 37 ggz-organisaties aangesloten. Het Kenniscentrum beschikt over een stafbureau, gevestigd in Utrecht.

De onderzoeken die van start gaan

Beter omgaan met mensen met onbegrepen gedrag en een hoog complexe problematiek achtergrond

Dit project is gericht op praktijkverbetering voor mensen met onbegrepen gedrag die regelmatig worden opgenomen op gesloten specialistische ggz-afdelingen. Er is vaak sprake van hoog complexe problematiek. In dit project wordt actieonderzoek gekoppeld aan een lerend netwerk. Samen met de ggz-instellingen brengen we in kaart hoe een betere omgang met hoog complex onbegrepen gedrag eruitziet op cliënt-, afdelings-, organisatie- en systeemniveau. In het lerend netwerk worden deze inzichten in een aantal cycli teruggebracht naar de praktijk. Alle inzichten worden gebundeld in een beleidsadvies en een toolkit met methodieken, implementatieadviezen, trainingen en voorbeelden.

Het verhaal centraal bij onbegrepen gedrag door inzet van de netwerkintake

Met dit project wordt in drie regio’s Zaanstreek-Waterland, Utrecht en West-Brabant onderzocht hoe met de Netwerkintake het verhaal van mensen met onbegrepen gedrag weer centraal kan komen te staan en kan leiden tot betere zorg en ondersteuning. Om dat te realiseren worden de drie Kenniswerkplaatsen onbegrepen gedrag begeleid in het toepassen van de Netwerkintake en wordt de toepassing en het effect gemonitord. De inzichten worden gebundeld in een toolkit voor landelijk gebruik. Vanwege de holistische insteek bij netwerkpsychiatrie die gericht is op domeinoverstijgende samenwerking op zowel cliënt- als regionaal niveau verwachten we dat netwerkpsychiatrie ook goed bruikbaar is in de complexe context van onbegrepen gedrag.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een ervaren onderzoeker (medior) die houdt van een uitdaging en affiniteit heeft met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

 • Je hebt enkele jaren ervaring in het opzetten, uitvoeren en coördineren van actieonderzoek.
 • Je bent bekend met de uitdagingen van domeinoverstijgende samenwerking en met procesbegeleiding gericht op verandering.
 • Je hebt kennis van het ontwikkelen van werkvormen en kennisproducten.
 • Je steekt graag de handen uit de mouwen, bent flexibel en houdt van veel afwisseling.
 • Je bent een teamspeler en zoekt graag intern én extern de samenwerking op.
 • Je kunt makkelijk schakelen tussen inhoud en procesniveau, en tussen grote lijnen en detailniveau.
 • Je beschikt over goede mondelinge én schriftelijke vaardigheden.

 Wij bieden

Een medewerker kan bij ons rekenen op een uitdagende en afwisselende functie, binnen een maatschappelijk zeer relevant werkveld. Onze organisatie kenmerkt zich door een open, collegiale en informele werksfeer. Je hebt veel contact met de praktijk waardoor het werk gevarieerd en leerzaam is. Daarbij krijg je veel ruimte en ondersteuning om zelfstandig (deel)trajecten op te pakken.

Arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ, inschaling is passend bij de functie en op basis van opleiding en ervaring.

Informatie en sollicitatie

We nodigen je uit te solliciteren door een motivatiebrief en curriculum vitae te mailen naar Tinka Verweij, secretariaat (tverweij@kcphrenos.nl). Sluitingsdatum is 20 mei 2024. De gesprekken vinden plaats op 29 mei en 5 juni. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeanne Nitsche, directeur Algemene zaken via 030-2931626.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Back To Top