Skip to: Organisaties gezocht voor deelname aan pilot MENTUPP

Kenniscentrum Phrenos website

Organisaties gezocht voor deelname aan pilot MENTUPP

Voor een pilot van het MENTUPP-programma zijn we op zoek naar middelgrote (50-250 werknemers) organisatie in de zorg. De pilot is bedoeld om het online MENTUPP-programma voor bevorderen van welzijn en mentale gezondheid op de werkplek uit te testen.

Het MENTUPP Consortium wil organisaties met beperkte middelen helpen met een aanpak die de mentale gezondheid en het welzijn op de
werkplek bevordert, en daarmee de economische productiviteit en effectiviteit verhoogt, het personeelsbestand op peil houdt en de kosten van ziekteverzuim verlaagt.

Mentale gezondheid onder werknemers tijdens de COVID-19 pandemie

Aan de ene kant leidt de COVID-19 pandemie tot meer stress, zorgen over de werkgelegenheid en baanbehoud. Aan de andere kant is de zorg voor mensen met mentale problemen moeilijker te organiseren en zoeken mensen die behandeling nodig hebben minder snel hulp (bijvoorbeeld door hun idee dat COVID-19 momenteel belangrijker is, angst voor infecties). Dit leidt tot een groter risico op onbehandelde klachten. Er zijn signalen dat het ziekteverzuim door mentale problemen omhoog is geschoten, en MKB’s meer ziekteverzuim ervaren. De MENTUPP-interventie heeft tot doel dit aan te pakken door instrumenten aan te reiken om
1) stress te verminderen en het welzijn op het werk te verbeteren;
2) depressie en suïcidaal gedrag onder werknemers te verminderen;
3) het stigma op mentale problemen te doorbreken.

Het MENTUPP-programma

U ontvangt informatie en materiaal voor zowel leidinggevenden als medewerkers en nuttige strategieën voor het bevorderen van een positieve geestelijke gezondheid. De kosteneffectiviteit en de haalbaarheid in de dagelijkse praktijk van een organisatie zullen worden geëvalueerd in een grote internationale studie. Er zijn drie vaste componenten en één optionele component:
1) een algemeen deel voor werknemers en leidinggevenden met informatie en oefeningen over factoren die mentale gezondheid bevorderen;
2) een deel voor werknemers en leidinggevenden met informatie over depressie en angst en hoe hiermee om te gaan;
3) een anti-stigmadeel dat zich richt op het creëren van een inclusief werkklimaat waarin psychische problemen besproken en ondersteund kunnen worden.
4) Optioneel is het gebruik van de iFightDepression® (www.ifightdepression.com), een online zelfmanagementprogramma voor mensen met lichte vormen van depressie (dat al in tal van Europese landen is geïmplementeerd.

Oproep voor deelname

Voor de pilot van het MENTUPP-programma zijn we op zoek naar middelgrote (50-250 werknemers) organisatie in de zorg.

De aanpak is zeer flexibel. Binnen uw organisatie kunnen werknemers gedurende zes maanden zelf bepalen aan welke programmadelen ze deelnemen en voor hoe lang. De interventies worden online en individueel aangeboden, aangevuld met groepssessies (workshops) voor wie wil.
Aan het begin en eind van de periode wordt een aantal vragenlijsten ingevuld, deze zullen ongeveer 45 minuten in beslag nemen. Indien u wilt, kunt u ook deelnemen aan een focusgroep na afloop om uw mening over de MENTUPP interventie en de vragenlijsten te geven. MENTUPP kan worden ingezet tijdens werktijd of daarbuiten.

Interesse?

Voor meer informatie en deelname kunt u mailen naar:  Lars de Winter,  ldewinter@kcphrenos.nl of  Chrisje Couwenbergh, ccouwenbergh@kcphrenos.nl
Telefoon:030 – 2931626
In Nederland zijn de volgende organisaties betrokken in de begeleiding van het onderzoek: Samen Sterk zonder Stigma, 113 online, AWVN – Normaalste Zaak, Programmaraad GGZ en Werk&Inkomen, MIND, en GGZ NL.

Download de infosheet over deelname aan de MENTUPP-pilot

Lees meer over MENTUPP

Back To Top