Skip to: Online lunchmeeting over Peer-supported Open Dialogue (POD) en POD-training

Kenniscentrum Phrenos website

Online lunchmeeting over Peer-supported Open Dialogue (POD) en POD-training

Graag attenderen we jullie op het nieuwe trainingsaanbod Peer-supported Open Dialogue (POD) van Kenniscentrum Phrenos.

Dialoog is een voorwaarde voor verdieping, de inzichten en de openingen voor nieuwe mogelijkheden. Bovendien vergroot dit de kans op de zo belangrijke klik tussen cliënt, naasten en hulpverleners.

Peer-supported Open Dialogue (POD) is een werkwijze voor houding en handelen die het luisteren en contact maken voorop stelt om tot een passende behandeling of ondersteuning te komen.  De werkwijze rust op zeven principes van dialogisch werken en de sleutelelementen van netwerkgesprekken. Het uitgangspunt nothing about me without me draagt bij aan vertrouwen, aan eigen regie en aan het (gaandeweg) verbinden van alle betrokkenen in het netwerk.

POD-training

In de POD-training staan self work, het verdragen van onzekerheid, systemisch werken en de kernwaarden van openheid, authenticiteit en onvoorwaardelijke warmte centraal.  Je ontwikkelt vaardigheden om ook als het ingewikkeld wordt in gesprek te blijven, inclusief alle onzekerheid, niet-weten en meerstemmigheid. Je leert ruimte maken voor wat er is (presentie) en voor de gelijkwaardige inbreng van ervaringskennis, professionele en wetenschappelijke kennis van alle betrokkenen (netwerkzorg).

Heb je belangstelling en wil je meer weten, dan kun je contact opnemen met Dienke Boertien dboertien@kcphrenos.nl.

Online lunchmeeting

Vrijdag 25 maart van 12.00 tot 13.00 uur is er een lunchinformatiebijeenkomst over POD en de training.
POD-trainers Martijn Kole (ervaringsdeskundige) en Kwok Wong (psychiater) geven een korte toelichting op POD en wat je leert in de training. Vervolgens is er alle ruimte voor vragen.

Wil jij er het fijne van weten? Meld je dan gratis aan via Dienke Boertien

Back To Top