Skip to: Zes verschillende groepen in trajecten voor daklozen in Housing First interventie

Kenniscentrum Phrenos website

Zes verschillende groepen in trajecten voor daklozen in Housing First interventie

Tussen 2009 en 2013 liep er in Canada een Housing First RCT waarbij ongeveer 2300 daklozen met psychische problemen in vijf verschillende steden óf Housing First (HF) óf Treatment-as-Usual (TAU) aangeboden kregen. Over een periode van twee jaar werden om de 3 maanden data verzameld. Wat betreft de uitkomsten van HF is er voornamelijk over groepsgemiddelden gerapporteerd. In deze Canadese studie wordt uitgezocht hoe de verschillende subgroepen op HF gereageerd hebben en waarom. Er werd gebruik gemaakt van Growth Mixture Modeling (GMM) om klassen van deelnemers gebaseerd op grond van allerlei variabelen te kunnen onderscheiden. De primaire uitkomstmaat was stabiele huisvesting per 90 dagen vastgesteld met de Residential Time-Line Follow-Back Calendar (RTLFB). Daarnaast werden afgenomen: de Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI), de Colorado Symptom Index, de Global Assessment of Individual Need Short Screener, de Adverse Childhood Experiences (ACE) Scale, de Recovery Assessment Scale (RAS) en de EQ-5D. Er werden data van 2140 deelnemers geanalyseerd: 1234 in HF-groep en 906 in TAU-groep. Uit het model kwamen 6 groepen (trajecten) naar voren die op grond van een aantal kenmerken onderscheiden konden worden: Klasse 1 (29% van totaal): over 24 maanden bijna geen vaste huisvesting; de meeste leden van deze groep kwamen uit de TAU-groep (73%), hadden laag inkomen voor de instroom, hadden langere geschiedenis van dakloosheid, waren eerder man en Aboriginal. Klasse 2 (33% van totaal): beste uitkomst, over 24 maanden snel huisvesting gekregen en gehouden; de meeste leden van deze groep kwamen uit de HF-groep (77%); in vergelijking met Klasse 1 waren leden van deze groep ouder, eerder vrouw, minder waarschijnlijk Aboriginal en ze waren relatief weinig jaren dakloos. De andere vier Klassen (groepen) zitten tussen deze twee in.
Adair CE, Streiner DL, Barnhart R, Kopp B, Veldhuizen S, Patterson M, Aubry T, Lavoie J, Sareen J, LeBlanc SR, Goering P. (2017).Outcome Trajectories among Homeless Individuals with Mental Disorders in a Multisite Randomised Controlled Trial of Housing First. Can J Psychiatry. 62(1), 30-39.

Back To Top