Skip to: Zes uitgewerkte interventies met significant effect op het verminderen van zelf-stigma

Kenniscentrum Phrenos website

Zes uitgewerkte interventies met significant effect op het verminderen van zelf-stigma

Zelf-stigma of geïnternaliseerd stigma verwijst naar het fenomeen waarbij negatieve stereotypen over mensen met psychische stoornissen (zoals gevaarlijk, niet competent of kunnen niet herstellen) worden opgenomen in de identiteit van mensen met een ernstige psychische stoornis. Uit deze literatuurreview kwamen zes interventies naar voren die speciaal ontwikkeld zijn om zelf-stigma aan te pakken en waarbij significante, positieve effecten zijn gemeten in een RCT of quasi-experimentele studie: Healthy Self-Concept, Self-Stigma Reduction Program (SSRP), Ending Self-Stigma (ESS), Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT), Coming Out Proud (COP), Anti-Stigma Photo-Voice Intervention. Alle interventies zijn groepsinterventies, waarbij alleen het SSRP daarnaast ook individuele hulp biedt. Alleen de SSRP-interventie (ontwikkeld in China) is niet beschikbaar in het Engels. Het aantal sessies verschilt flink tussen de interventies: van 3 (COP) tot 20 (NECT). Drie interventies (SSRP, ESS en NECT) gebruiken psycho-educatie en cognitieve herstructurering als belangrijkste methode, terwijl bij de drie andere interventies ook veel plaats is voor het vertellen van het eigen levensverhaal (narritieve methode). Omdat elke interventie op andere elementen de nadruk legt, is elke interventie het meest geschikt voor een bepaalde populatie. De Healthy Self-Concept-interventie werd speciaal ontwikkeld voor personen die een eerste psychose meemaken. COP en de Anti-Stigma Photo-Voice Intervention werden ontwikkeld om samen met ervaringsdeskundigen te doorlopen. NECT en ESS worden vooral met professionele begeleiders uitgevoerd.
Yanos PT, Lucksted A, Drapalski AL, Roe D & Lysaker P (2015). Interventions targeting mental health self-stigma: A review and comparison. Psychiatric Rehabilitation Journal 38(2), 171-8.

Back To Top