Skip to: Werk heeft positief effect geestelijke gezondheid voor mensen met ernstige psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Werk heeft positief effect geestelijke gezondheid voor mensen met ernstige psychische problemen

In de literatuur zijn er weinig studies waarin op methodologisch verantwoorde wijze een causaal verband kan worden vastgesteld van het krijgen en houden van werk op een verbeterde geestelijke gezondheid. In deze Amerikaanse studie wordt met behulp van een quasi-experimenteel prospectief design het causale effect gemeten van het hebben van werk op geestelijk gezondheid en totale ggz-kosten voor een groep met ernstige psychische aandoeningen (EPA) (N=5162). Er wordt gebruik gemaakt van een unieke dataset: in het Public Mental Health System (PMHS) van Maryland wordt systematisch elke 6 maanden bij alle EPA de Behavior And Symptom Identitfication Scale (BASIS-24) afgenomen in het kader van de Outcome Measure Survey (OMS) en nagevraagd of men aan het werk was (of is geweest). In Maryland wordt IPS standaard aangeboden, maar lang niet iedereen kan er gebruik van maken. De BASIS-24 heeft 7 sub-scores, waarvan er in dit onderzoek 4 gebruikt werden: depressie, functioneren, relaties en emotionele labiliteit. Er zijn data van drie meetmomenten meegenomen: bij OMS1 werd vastgesteld wie al dan niet aan het werk was. Alleen het deel dat op dat moment niet aan het werk was werd verder gevolgd. Bij OMS2 werd een onderscheid gemaakt tussen de groep die aan het werk was gekomen en degenen die geen werk hadden gevonden. Bij OMS3 werden de BASIS-24 scores van beide groepen met elkaar vergeleken. Om het endogeniteitsprobleem op te lossen werd gebruikt gemaakt van de Full Information Maximum Likelihood (FIML) schattingsmethode. Het bleek dat het hebben van werk een bescheiden maar betekenisvol effect heeft op de geestelijke gezondheidsstatus (m.n. op de totaalscore (0.12), het functioneren (0.15) en de sociale relaties (0.14)). Het marginale effect van werk is het sterkst bij de subgroep die bij aanvang de slechtste geestelijke gezondheid had. Bij de groep die werkt namen de totale ggz-kosten per 6 maanden met gemiddeld $538 af.
Gibbons BJ, Salkever DS. (2019). Working with a Severe Mental Illness: Estimating the Causal Effects of Employment on Mental Health Status and Total Mental Health Costs. Adm Policy Ment Health. Feb 28.

Back To Top