Skip to: VS: personen met een psychische stoornis hebben vaak minimaal inkomen en moeten financiële coping strategieën aanwenden

Kenniscentrum Phrenos website

VS: personen met een psychische stoornis hebben vaak minimaal inkomen en moeten financiële coping strategieën aanwenden

In de VS moeten veel personen met psychische stoornissen een beroep doen op een sociale uitkering (SSI of SSDI). Meestal verwerven ze dan een inkomen rond de armoedegrens. In deze kwalitatieve studie (N=9) wordt onderzocht welke financiële coping strategieën redelijk functionerende GGZ-cliënten (zonder verslavingsproblematiek) aanwenden om rond te komen van hun karige inkomen. Er werden interviews van 50 minuten per persoon afgenomen. Na analyse van de data weet de auteur zeven verschillende financiële coping strategieën bij de geïnterviewden te onderscheiden: 1. Er wordt gezocht naar aanvullende ondersteuning (subsidies) voor huisvesting en voedsel. 2. De inkopen worden prijsbewust gedaan. 3. De uitgaven worden geprioriteerd: eerst wordt geld voor de huur apart gelegd, dan pas geld voor andere zaken uitgetrokken. 4. Er wordt systematisch gebudgetteerd. 5. Er wordt gebruikt gemaakt van goedkopere internettechnologie om financiële zaken te regelen. 6. Men doet aan schuld regulering. 7. Sommigen konden zelfs geld sparen voor grote uitgaven. De auteur komt tot de conclusie dat een training in het goed leren omgaan met geld standaard aangeboden zou moeten worden vanuit de GGZ-hulpverlening.
Caplan MA (2014). Financial Coping Strategies of Mental Health Consumers: Managing Social Benefits. Community Mental Health Journal 50 (4), 409-414.

Back To Top