Skip to: VS: 6% van de bevolking met langdurige EPA, een derde in remissie

Kenniscentrum Phrenos website

VS: 6% van de bevolking met langdurige EPA, een derde in remissie

Uit schattingen komt naar voren dat tussen de 4,1% en 5,8% van de volwassenen in de VS op enig moment in hun leven een ernstige psychische stoornis doormaakt. Uit andere studies blijkt dat van mensen met de diagnose schizofrenie tussen de 20% en 70% voor langdurige periodes minder symptomen heeft en beter functioneert. In deze Amerikaanse studie wordt verslag gedaan van de resultaten van een representatieve steekproef onder de Amerikaanse bevolking (n=41.452) naar het voorkomen van ernstige psychische stoornissen en hoe groot de groep is die binnen 12 maanden hersteld (in remissie) is. Er werd gebruik gemaakt van de PULSE Survey van Truven Health Analytics die tussen september 2014 en december 2015 werd afgenomen. Er werden drie vragen aan de respondenten gesteld: 1. Of een ggz-hulpverlener hen ooit verteld had dat ze een psychische stoornis hadden; 2. Aan degenen die hierop ja antwoordden, werd gevraagd of ze voor dit probleem ooit opgenomen waren geweest; en ook, 3. Of dat psychische probleem hen ooit had beperkt om aan belangrijke sociale activiteiten deel te nemen. Als op alle drie de vragen met ‘ja’ werd geantwoord werd een levenslange ernstige psychische stoornis vastgesteld. Ongeveer 17% rapporteerde dat ze ooit in hun leven een psychiatrische diagnose hadden gekregen. Van de 41.452 respondenten werd bij 2401 (5,8%) personen een levenslange ernstige psychische stoornis vastgesteld. Van die 2401 personen rapporteerde 1619 (67,4%) ernstige beperkingen in de afgelopen 12 maanden. Dat is ongeveer 4% van het totaal aantal respondenten. De rest (32,6%) kan worden beschouwd als zijnde in remissie (herstel). Uit een nadere analyse bleek dat de herstelpercentages tot het 32e levensjaar laag bleven, maar daarna progressief stegen.
Salzer MS, Brusilovskiy E, Townley G. (2018). National Estimates of Recovery-Remission From Serious Mental Illness. Psychiatr Serv. 2018 May 1;69(5):523-528.

Back To Top