Skip to: Voorlichting die nadruk legt op continuüm tussen psychisch gezond zijn en psychische stoornissen doet stigma verminderen

Kenniscentrum Phrenos website

Voorlichting die nadruk legt op continuüm tussen psychisch gezond zijn en psychische stoornissen doet stigma verminderen

In de afgelopen 25 jaar is de houding in de samenleving ten opzichte van personen met psychische stoornissen (depressie, alcoholafhankelijkheid, schizofrenie) niet verbeterd. De anti-stigma strategieën hebben een nieuwe impuls nodig. Een mogelijk succesvolle aanpak zou er uit kunnen bestaan de continuïteit tussen geestelijke gezondheid en psychische stoornissen te benadrukken. In deze Duitse studie (n=1679) werd in een online survey aan de respondenten ad random een tekst voorgelegd óf over het continuüm model óf over dat er een strikte scheiding is tussen psychische gezondheid en psychische stoornissen óf geen tekst. Vervolgens kregen de respondenten ad random een vignet van een casus van een vrouw die symptomen had van een ernstige depressie of acute schizofrenie (zonder diagnose te noemen). Daarna werd aan de respondenten gevraagd of ze de beschreven problemen op een continuüm van gezond naar ziek vonden liggen óf dat ze de persoon in het vignet fundamenteel anders vonden. Gemeten werd ook: verlangen naar sociale afstand en negatieve stereotyperingen ten aanzien van de persoon in het vignet. De gegevens werden bewerkt met behulp van factor analyses, multiple lineaire regressie analyses en structural equation models. Het bleek dat in vergelijking met de groep die geen tekst kreeg, het lezen van de continuüm tekst het waargenomen fundamentele verschil verminderde (-0.19 SD, p=0.001), de sociale acceptatie verbeterde (0.18 SD, p=0.003) en het toeschrijven van schuld aan de stoornis verminderde (-0.18 SD, p=0.05). Deze effecten werden voor 25% à 26% gemedieerd door het geloof in een continuüm. Continuüm boodschappen zijn veelbelovend voor anti-stigma campagnes.
Schomerus G, Angermeyer MC, Baumeister SE, Stolzenburg S, Link BG, Phelan JC. (2016). An online intervention using information on the mental health-mental illness continuum to reduce stigma. Eur Psychiatry. 32, 21-7.

Back To Top