Skip to: Vooral studenten die zich met psychische problemen identificeren wilen openheid geven

Kenniscentrum Phrenos website

Vooral studenten die zich met psychische problemen identificeren wilen openheid geven

Van de studenten met psychische problemen willen vooral degenen die zich met die problemen identificeren openheid geven over die problemen

Er zijn aanwijzingen dat openheid geven over het hebben van een psychisch probleem stigma bij volwassenen zou kunnen verminderen. Het programma Coming Out Proud to Erase the Stigma of Mental Illness is mede door de eerste auteur van dit artikel ontwikkeld om deelnemers op een verantwoorde wijze te leren openheid te geven. In deze Amerikaanse studie werd onderzocht of openheid geven ook het stigma zou kunnen verminderen bij studenten in het hoger onderwijs (n=1393). Onderzocht werd de relatie tussen identificatie met het psychisch probleem, schaamte, verborgen houden, publiek stigma en openheid geven. Mate van stress, identificeren en schamen voor een psychisch probleem werd met behulp van elk één vraag gemeten. Daarnaast werden afgenomen: de Secrecy Scale, de Disclosure Scale en de Join Program Scale. Met behulp van structural equation modeling werden twee pad-analyses gemaakt om op te sporen door welke factoren openheid geven voorspeld wordt. Het bleek dat 60% van de deelnemers recent stress hadden ervaren, maar slechts 12% vond van zichzelf dat ze psychische problemen had. 15,2% van de deelnemers onderschreef het idee om openheid over hun problemen te geven en 16,3% zou willen deelnemen aan een programma als Coming Out Proud. Daar staat tegenover dat 21,2% hun psychische probleem geheim wilde houden. Uit de pad-analyses kwam naar voren dat er een grote associatie is tussen openheid willen geven en identificatie met het psychisch probleem. Opmerkelijk was dat mannen en blanken er duidelijk meer voor voelden om openheid te geven dan de andere groepen. Programma’s zoals Coming Out Proud zouden ook voor sommige groepen studenten nuttig kunnen zijn.
Corrigan PW, Kosyluk KA, Markowitz F, Brown RL, Conlon B, Rees J, Rosenberg J, Ellefson S, Al-Khouja M. (2015). Mental illness stigma and disclosure in college students. J Ment Health. Online: 2015 Nov 26:1-7.

Back To Top