Skip to: Versterken van veerkracht heeft positieve invloed op weerstand tegen zelfstigma

Kenniscentrum Phrenos website

Versterken van veerkracht heeft positieve invloed op weerstand tegen zelfstigma

Zelfstigma wordt vaak als een barrière in het herstelproces bij mensen met schizofrenie gezien. Stigma is een complex construct dat te maken heeft met gevoelens, houdingen en gedrag. Niet iedereen die te maken krijgt met openbaar stigma ontwikkelt zelfstigma. In deze Oostenrijkse studie (n=54) werd onderzocht wat het verband is tussen veerkracht, pre-morbide aanpassing en psychpathologie enerzijds en zelf-stigma en/of weerstand tegen stigma anderzijds. Weerstand tegen stigma is een proces gericht op het voorkomen van het internaliseren van stigma. De volgende meetinstrumenten werden afgenomen: de Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI), Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI), met Stigma Resistance subschaal, de Resilience Scale (RS-25), Premorbid Adjustment Scale (PAS), de Structured Clinical Interview fort the Positive and Negative Syndrome Scale (SCI-PANNS). De associaties werden met behulp van multi-lineaire regressie analyses berekend. Opmerkelijk was dat 81,5% van de deelnemers hoog op de Stigma Resistance subschaal van de ISDMI scoorden. Het bleek dat veerkracht een negatieve correlatie had met zelfstigma en een positieve correlatie met weerstand tegen stigma. Hogere scores voor weerstand tegen stigma waren significant gerelateerd met hogere veerkracht scores. Er werd een negatieve correlatie gevonden tussen zelfstigma enerzijds en slechtere schoolprestaties en sociaal functioneren in de latere adolescentie (16-18 jaar) anderzijds. Er werd een associatie gevonden tussen slecht sociaal functioneren in de pre-morbide fase en zelfstigma. Daarnaast werd er een verband gevonden tussen depressieve symptomen en weinig weerstand tegen stigma hebben. Interventies om zelfstigma tegen te gaan zouden zich moeten richten op het versterken van veerkracht en het verminderen van depressieve symptomen.
Hofer A, Post F, Pardeller S, Frajo-Apor B, Hoertnagl CM, Kemmler G, Fleischhacker WW. (2019). Self-stigma versus stigma resistance in schizophrenia: Associations with resilience, premorbid adjustment, and clinical symptoms. Psychiatry Res. 2018 Dec 6;271:396-401.

Back To Top