Skip to: Verband tussen opvatting dat een psychische stoornis het gevolg is van een zwakke persoonlijkheid en een stigmatiserende houding

Kenniscentrum Phrenos website

Verband tussen opvatting dat een psychische stoornis het gevolg is van een zwakke persoonlijkheid en een stigmatiserende houding

Dit artikel is een verslag van een Australische survey (N=6019; 15+) uit 2011 naar stigmatiserende houdingen ten opzichte van personen met depressie, angststoornissen en schizofrenie. Aan de respondenten werd at random één van de volgende zes vignetten voorgelegd waarin een stoornis is beschreven: depressie, depressie met suïcidale gedachten, depressie met alcoholmisbruik, eerste psychose, chronische schizofrenie, sociale fobie of PTSS. Aan de respondenten werd gevraagd wat ze dachten dat de oorzaak was van de psychische stoornis in het vignet, over de stigmatiserende houding die ze zelf hadden (personal stigma), de stigmatiserende houding waarvan ze dachten dat anderen die hadden (perceived stigma) en de behoefte aan sociale afstand ten opzichte van de peroon in het vignet. Via factor analyse konden vier soorten oorzaken voor psychische stoornissen worden vastgesteld: lichamelijke oorzaken, psychosociale oorzaken, biogenetische oorzaken en zwakke of nerveuze persoonlijkheid oorzaken. Het geloof in een zwake of nerveuze persoonlijkheid als de oorzaak voor een psychische stoornis werd het meest consistent geassocieerd met persoonlijk stigma, perceived stigma en de wens sociale afstand te houden van de personen met welke psychische stoornis dan ook. Degenen die dachten dat psychische stoornissen ontstaan door biogenetische oorzaken zagen deze stoornissen meer als een ziekte dan als een zwakte, maar bij hen bleef de associatie met het geloof dat deze mensen gevaarlijk of onvoorspelbaar zijn en de wens om sociale afstand tot hen te bewaren groot.
Reavley NJ & Jorm AF (2014). Associations between beliefs about the causes of mental disorders and stigmatising attitudes: Results of a national survey of the Australian public. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 48 (8), 764-771.

Back To Top