Skip to: Training van neurocognitie en Theory of Mind (ToM) verbetert functioneren in werkomgeving bij schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Training van neurocognitie en Theory of Mind (ToM) verbetert functioneren in werkomgeving bij schizofrenie

Uit de literatuur komt naar voren dat bij mensen met schizofrenie er verbanden zijn tussen neurocognitieve beperkingen en beperking van de Theory of Mind (ToM) enerzijds en het functioneren in een werkomgeving anderzijds. Theory of Mind (ToM) is het vermogen om zich een beeld te vormen van het perspectief van een ander. In deze Italiaanse exploratieve pilotsstudie werd onderzocht wat de effecten zijn op het functioneren op het werk tussen twee groepen met schizofrenie: groep 1 kreeg een arbeidsrehabilitatieprogramma met cognitieve gedragstherapie plus Computer-assisted Cognitive Remediation (CACR) (n=19); groep 2 kreeg ook dat arbeidsrehabilitatieprogramma met cognitieve gedragstherapie aangeboden, maar in plaats van de CARC kreeg deze groep een Theory of Mind Intervention (TOMI (n=18). De TOMI-training werd door bevoegde psychotherapeuten gegeven en bestond uit 18 groepssessies, waarbij met behulp van stripverhalen menselijke sociale situaties werden uitgebeeld en geanalyseerd. Voor en na de interventies werden de volgende meetinstrumenten afgenomen: de Positive and Negative Syndrome Scale for Schizophrenia (PANSS), de Wechsler Adult Intelligence Scale – Revised (WAIS-R), de Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia A-B versions (BACS), de Theory of Mind Picture Sequencing Task (PST) en de Work Performance Scale (WPS). De analyses werden met regressie modellen gedaan. Functioneren op het werk werd significant voorspeld door de leeftijd waarop de stoornis zich voor het eerst voordeed, door de neurocognitieve beperkingen en de mate waarin de ToM verbeterde na de TOMI. Verbetering van de ToM kon 61% van de variantie verklaren in groep 2 en 55% in beide groepen samen. Het arbeidsrehabilitatieproces is gebaat bij een integratie van neurocognitieve en ToM-trainingen.
Bechi M, Spangaro M, Pigoni A, Ripamonti E, Buonocore M, Cocchi F, Bianchi L, Guglielmino C, Mastromatteo AR, Cavallaro R, Bosia M. (2017). Exploring predictors of work competence in schizophrenia: The role of theory of mind. Neuropsychol Rehabil. 2017 Apr 19:1-13.

Back To Top