Skip to: Studenten met psychische problemen zoeken geen hulp als sociale omgeving daar negatief over is

Kenniscentrum Phrenos website

Studenten met psychische problemen zoeken geen hulp als sociale omgeving daar negatief over is

Veel studenten (en anderen) met psychische problemen hebben moeite met het zoeken van hulp vanwege het stigma dat aan psychische problemen kleeft en besluiten vaak zelf die problemen op te lossen. In deze Amerikaanse studie werd bekeken in hoeverre zelf-stigma ten aanzien van behandeling zoeken (self-stigma-TS) en de perceptie dat iemands sociale groep het zoeken van behandeling minder sociaal acceptabel vindt (perceived stigma-TS) het hulpzoekgedrag beïnvloeden en tevens van invloed kunnen zijn op het besluit dat iemand neemt dat hij/zij zelfredzaam genoeg is om met psychische problemen om te gaan (self-reliance-MHP). Er werd een survey bij 246 studenten afgenomen waarbij gemeten werden: attitudes ten aanzien van behandeling zoeken, perceived stigma-TS, self-stigma-TS met de Self-Stigma of Seeking Help (SSOSH) schaal, self-reliance-MHP, zelf gerapporteerde psychische problemen, depressie met de Patient Health Questionnaire (PHQ), problemen met alcohol met de Two Item Conjoint Screen (TICS) en daadwerkelijk hulpzoekgedrag. 95 studenten bleken een (psychisch) probleem te hebben. Met de data van die 95 personen werden regressie analyses uitgevoerd. Het bleek dat hoe groter het perceived stigma, self-stigma en/of self-reliance waren hoe negatiever iemand was over het zoeken van behandeling. Het verband tussen de drie concepten op de houding ten opzichte van hulp zoeken was als volgt: Een hogere mate van perceived stigma-TS was gerelateerd aan een hogere mate van self-stigma-TS; een hogere mate van self-stigma-TS was gerelateerd aan een hogere mate van self-reliance-MHP en een hogere mate van self-reliance-MHP werd geassocieerd met een meer negatieve houding ten opzichte van het zoeken van behandeling.
Jennings KS, Cheung JH, Britt TW, Goguen KN, Jeffirs SM, Peasley AL & Lee AC (2015). How are perceived stigma, self-stigma, and self-reliance related to treatment-seeking? A three-path model. Psychiatric Rehabilitation Journal 38(2), 109-16.

Back To Top