Skip to: Stigma van verslavingen kan verminderen door voorlichting en contact tussen ervaringsdeskundigen en publiek

Kenniscentrum Phrenos website

Stigma van verslavingen kan verminderen door voorlichting en contact tussen ervaringsdeskundigen en publiek

In dit tweede deel van de samenvatting van het NAS-rapport over de stand van zaken in het onderzoek naar stigma bij psychische problemen en verslavingen worden de strategieën beschreven waarmee publiek stigma en zelfstigma van verslavingen zouden kunnen worden teruggedrongen. Hierbij wordt wederom veel ontleend aan de literatuur naar het bestrijden van stigma van psychische stoornissen. Drie agenda’s zouden veranderingen teweeg kunnen brengen: 1. Hulpverleningsagenda: meer informatie over evidence-based hulpverlening voor de behandeling van verslaving; 2. Rechtenagenda: deze agenda wil discriminatie die uit stigma voortkomt bestrijden door mogelijkheden op ontwikkeling te bieden; 3. Eigenwaarde agenda: vaak leidt stigma tot schaamte en verminderd gevoel van eigenwaarde; vanuit ervaringsdeskundigen kan het zelfstigma worden aangepakt. Voor een deel kunnen deze agenda’s elkaar in de weg zitten. De eerste twee agenda’s zijn gericht op het verminderen van het publieke stigma. De meest toegepaste strategieën hiervoor zijn: voorlichting geven en persoonlijk contact tussen ervaringsdeskundigen en het algemene publiek. Uit het sporadische onderzoek op dit thema naar verminderen van verslavingsstigma komt naar voren dat contact maken het meest effectief is in het verminderen van stigmatiserende houdingen. Hetzelfde geldt voor het verminderen van zelfstigma. Op deze thema’s is er veel meer robuust onderzoek nodig. Daarbij moet er speciale aandacht zijn voor het onderscheid tussen legale en illegale middelen en voor het feit dat het gebruik van illegale middelen geassocieerd wordt met criminaliteit.
Corrigan PW, Schomerus G, Shuman V, Kraus D, Perlick D, Harnish A, Kulesza M, Kane-Willis K, Qin S, Smelson D. (2017). Developing a research agenda for reducing the stigma of addictions, part II: Lessons from the mental health stigma literature. Am J Addict. 26(1), 67-74.

Back To Top