Skip to: Stigma Resistance (SR) kan apart gemeten worden bij patiënten met schizofrenie en correleert positief met gevoel van eigenwaarde

Kenniscentrum Phrenos website

Stigma Resistance (SR) kan apart gemeten worden bij patiënten met schizofrenie en correleert positief met gevoel van eigenwaarde

In deze Oostenrijkse studie (n=157) werd met behulp van de Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) Scale onderzocht of Stigma Resistance (SR), opgevat als de ervaring om weerstand te bieden aan of niet geraakt worden door stigmatiserende houdingen in de samenleving, als een apart fenomeen gemeten kan worden. SR blijkt een apart construct te zijn dat door de vijf SR-items binnen de ISMI goed in beeld kan worden gebracht. Van de onderzochte 157 deelnemers bleek meer dan tweederde een hoge SR-score te hebben. Een hoge SR-score correleert positief met een hogere mate van zelfvertrouwen, meer ervaren empowerment en een hogere kwaliteit van leven alsmede met een sociaal netwerk met meerdere vrienden, alleen of getrouwd zijn –maar niet gescheiden- en in ambulante behandeling zijn. Het tegengaan van de negatieve invloed van stigma kan óók tot stand worden gebracht door gerichte therapeutische interventies met als doel het verhogen van Stigma Resistance (SR) – Weerstand tegen Stigma- bij individuele patiënten met schizofrenie.
Sibitz I, Unger A, Woppmann A, Zidek T & Amering M (2011). Stigma Resistance in Patients With Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 37 (2), 316-323.

Back To Top