Skip to: Richtlijn Werk en ernstige psychische aandoeningen

Kenniscentrum Phrenos website

Richtlijn Werk en ernstige psychische aandoeningen

Deze richtlijn is in 2013 in opdracht van ZonMw, voor het programma Kennisbeleid Kwaliteit en Curatieve Zorg (KKCZ)

Uit de relatief lage arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische problematiek blijkt dat zij meer hindernissen moeten overwinnen om deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. Arbeidsbegeleiding betreft een omvattend proces, van eerste oriëntatie op werk(hervatting) tot loopbaanbegeleiding. In deze richtlijn ligt de nadruk vooral op het behoud van betaald werk.

Op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, ervaringskennis en overige overwegingen geeft de richtlijn een overzicht van goed (‘optimaal’) handelen als waarborg voor optimale arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen.

De richtlijn kan tevens worden gebruikt bij het (verder) ontwikkelen van procedures en protocollen ter ondersteuning van duurzame inzetbaarheid van mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Ook kan de richtlijn richting geven aan de onderzoeksagenda voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen.

>> Naar de richtlijn

 

Back To Top