Skip to: Richtlijn Somatische screening bij patiënten met ernstige psychische aandoeningen

Kenniscentrum Phrenos website

Richtlijn Somatische screening bij patiënten met ernstige psychische aandoeningen

De levensverwachting van mensen met een ernstige psychische aandoening ligt beduidend lager dan die van mensen in de algemene bevolking. Voor de somatische gezondheid en een gezonde leefstijl bij mensen met een ernstige psychische aandoening is minder aandacht dan wat wenselijk en mogelijk is.

Richtlijn somatische screening (2015)

Professionals in de ggz (huisartsenzorg inclusief POH-ggz, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz) vervullen een belangrijke rol bij het herkennen van lichamelijke aandoeningen en het bevorderen van een gezonde leefstijl bij patiënten.
Ggz-professionals hebben behalve een specifieke deskundigheid ook praktische handvatten nodig. De Richtlijn somatische screening bij patiënten met ernstige psychische aandoeningen biedt dergelijke handvatten en ondersteunt deze deskundigheid, waardoor de herkenning en behandeling van somatische gezondheidsproblemen kunnen worden verbeterd.
Daarnaast biedt de richtlijn gerichte leefstijlinterventies die risicofactoren voor bepaalde veel voorkomende somatische aandoeningen bij mensen met een ernstige psychische aandoening gunstig kunnen beïnvloeden.

Deze richtlijn beoogt ggz-professionals – in het bijzonder verpleegkundigen – te ondersteunen bij de somatische screening op gezondheidsproblemen bij mensen met een ernstige psychische aandoening.

>>Naar de richtlijn

Back To Top