Skip to: Richtlijn Leefstijl bij patiënten met een ernstige psychische aandoening

Kenniscentrum Phrenos website

Richtlijn Leefstijl bij patiënten met een ernstige psychische aandoening

Deze richtlijn is in 2015 ontwikkeld in opdracht van de V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland)

Een gezonde leefstijl speelt een cruciale rol in de gezondheid van mensen. Een ongezonde leefstijl is een risicofactor voor uiteenlopende somatische aandoeningen. Onderzoek wijst uit dat veel mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) een ongezonde leefstijl hebben (waaronder ongezonde voeding, inactiviteit en roken).
Professionals in de ggz (huisartsenzorg inclusief POH-ggz, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz) vervullen een belangrijke rol bij het herkennen van lichamelijke aandoeningen en het bevorderen van een gezonde leefstijl bij patiënten. Een tekort aan kennis en vaardigheden op het gebied van leefstijlbevordering bij ggz-hulpverleners houdt de bestaande onderdiagnostiek en onderbehandeling van lichamelijke gezondheidsproblemen mede in stand.
Deze richtlijn beoogt ggz-professionals in het bijzonder verpleegkundigen te ondersteunen bij het bevorderen van een gezonde leefstijl en het uitvoeren van leefstijlinterventies bij mensen met een ernstige psychische aandoening.

>>Naar de richtlijn

Back To Top