Skip to: Psychosociale interventies voor geïnternaliseerd stigma bij schizofreniespectrum-stoornis veelbelovend

Kenniscentrum Phrenos website

Psychosociale interventies voor geïnternaliseerd stigma bij schizofreniespectrum-stoornis veelbelovend

Meta-analyse: psychosociale interventies voor geïnternaliseerd stigma bij schizofreniespectrum stoornis veelbelovend

Personen met een schizofreniespectrum stoornis ervaren meer geïnternaliseerd stigma (zelfstigma) dan anderen met een ernstige psychische aandoening. Geïnternaliseerd stigma bij schizofrenie wordt o.a. gekenmerkt door ontevredenheid met sociale relaties, hoge mate van stereotypering, terugtrekgedrag en vervreemding. In deze Engelse systematische review en meta-analyse (n=12) werden methodologisch sterke studies opgespoord en beoordeeld waarin de effectiviteit van een psychosociale interventie ter vermindering van zelfstigma bij deelnemers met een schizofreniespectrum stoornis werd gemeten. De kwaliteit van de studies werd beoordeeld met de Effective Public Health Practice Project (EPHPP). Er werden 7 RCT’s, 2 CT’s en 3 Cohort Studies (CS’s) geïncludeerd. In de meeste studies werd Cognitieve Gedragstherapie (CGT), psycho-educatie of sociale vaardigheidstraining als psychosociale interventie gebruikt. De primaire uitkomstmaat (mate van geïnternaliseerd stigma) werd met verschillende meetinstrumenten gemeten, terwijl volgens de auteurs de Internalised Stigma of Mental Illness (ISMI) schaal het construct zelfstigma het beste meet. Secundaire uitkomstmaten waren: gevoel van eigenwaarde, copingvaardigheden, empowerment en functioneren. In de meta-analyse van de 5 RCT’s (N=200) werden geen significante verschillen in geïnternaliseerd stigma tussen de twee groepen gevonden, hoewel de analyse erop wijst dat de psychosociale interventie positieve effecten heeft (Hedges’s g 0.24, 95%BI -0.06-+0.53, p=0.11). Psychosociale zelfstigma interventies zijn ook bij schizofreniespectrum diagnoses veelbelovend.
Wood L, Byrne R, Varese F, Morrison AP. (2016). Psychosocial interventions for internalised stigma in people with a schizophrenia-spectrum diagnosis: A systematic narrative synthesis and meta-analysis. Schizophr Res. 176(2-3), 291-303.

Back To Top