Skip to: Personen zonder arbeidsverleden profiteren het meest van een IPS-traject

Kenniscentrum Phrenos website

Personen zonder arbeidsverleden profiteren het meest van een IPS-traject

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een in de VS ontwikkeld evidence-based arbeidsrehabilitatiemodel voor personen met een ernstige psychische aandoening (EPA). IPS heeft de volgende kenmerken: iedere cliënt die wil werken kan meedoen; er wordt snel een regulier betaalde baan gezocht; de wensen van de cliënt staan centraal; er wordt langdurig ondersteuning geboden en IPS is geïntegreerd in de behandeling. Deze Amerikaanse studie is een secundaire analyse op data van de Mental Health Treatment Study (MHTS). De MHTS is een RCT waarbij de effectiviteit van IPS ten opzichte van een controlegroep over een periode van 2 jaar werd gemeten. Alle deelnemers hadden bij het begin van de studie een sociale uitkering. Onderzocht (n=2055) werd welke cliëntenfactoren een voorspellende waarde hadden voor het hebben van regulier betaald werk na twee jaar. Op baseline werden de volgende cliëntkenmerken verzameld: leeftijd, geslacht, ras (etniciteit), opleiding, burgerlijke staat, aantal jaren uitkering, arbeidsverleden (al dan niet betaald werk in de afgelopen 2 jaar), fysieke en mentale gezondheid (SF-12), kwaliteit van leven (gemeten met de Brief Version of the Quality of Life Interview), psychiatrische diagnose, middelengebruik (gemeten met de Addiction Severity Index), aantal opnames, cognitief functioneren (gemeten met de Digit Symbol Test), opvattingen over wat er met uitkering zou gebeuren als men werk aan zou nemen. Met behulp van logistische regressie analyses werden eerst de significante cliënt voorspellers opgespoord en vervolgens de interacties tussen deze voorspellers en deelname aan de IPS-interventie geanalyseerd. Het arbeidsverleden was de meest sterke voorspeller voor het vinden van regulier betaald werk, gevolgd door minder jaren een uitkering hebben, tot de Hispanics bevolkingsgroep behoren en minder lichamelijke problemen hebben. IPS verzachtte de negatieve cliëntkenmerken, inclusief het ontbreken van een arbeidsverleden. Sterker nog: degenen met een gering arbeidsverleden hadden meer profijt van IPS dan degenen met recente werkervaring.
Metcalfe JD, Drake RE, Bond GR. (2017). Predicting Employment in the Mental Health Treatment Study: Do Client Factors Matter? Adm Policy Ment Health. 2017 May;44(3):345-353.

Back To Top