Skip to: Personen met EPA: vaak trauma’s in hun kindertijd, ervaren in dagelijks leven veel stress

Kenniscentrum Phrenos website

Personen met EPA: vaak trauma’s in hun kindertijd, ervaren in dagelijks leven veel stress

In deze Amerikaanse studie werd gepoogd om alle mogelijke stressvolle gebeurtenissen die personen met een ernstige psychische stoornis die in de maatschappij leven in beeld te krijgen, te kijken of er verschillende groepen te onderscheiden zijn en in welke mate jeugdtrauma’s, negatieve gebeurtenissen, chronische stressoren, ervaren discriminatie en kleine irritaties (daily hassles) invloed hebben op de kwaliteit van leven. Er werden interviews en enkele meetinstrumenten afgenomen bij 214 cliënten van een Community Mental Health Clinic (CMHC). Depressie werd gemeten met de Depression Scale, subjectieve kwaliteit van leven werd uitgevraagd, er werd gevraagd of men traumatische en/of negatieve gebeurtenissen had meegemaakt of men problemen in de buurt ervoer, of men vaak gediscrimineerd werd, of men chronische spanning ervoer en hoe erg de dagelijkse irritaties werden ervaren. Met behulp van regressie analyses werden verbanden berekend. Het bleek dat 95% van de respondenten een jeugdtrauma had ervaren. Het vaakst werd genoemd: vanwege een ernstige ziekte minimaal één week in het ziekenhuis opgenomen geweest zijn (52%). Fysieke mishandeling werd door 26% genoemd. Seksueel misbruik werd niet apart uitgevraagd. 86% van de respondenten had last van chronische spanning (zoals geen baan of geen geld hebben), 45% meldde problemen met de buurt en 65% had redelijk veel last van kleine irritaties. De volgende subgroepen rapporteerden relatief de minste stress: ouderen, blanken, ongehuwden en de respondenten met schizofrenie. Er werd een verband gevonden tussen lagere ervaren kwaliteit van leven en de volgende stressoren: dagelijkse discriminatie, chronische spanning en negatieve levensgebeurtenissen.
Adams RE, Ritter C, Bonfine N.(2015). Epidemiology of trauma: Childhood adversities, neighborhood problems, discrimination, chronic strains, life events, and daily hassles among people with a severe mental illness. Psychiatry Res. Online: 2015 Oct 20.

Back To Top