Skip to: Ook online aangeboden CRT met IPS heeft gunstige werkuitkomsten bij EPA

Kenniscentrum Phrenos website

Ook online aangeboden CRT met IPS heeft gunstige werkuitkomsten bij EPA

Ondanks alle inspanningen vindt nog maar een klein deel van de personen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) die graag willen werken daadwerkelijk werk. In Australië b.v. is het percentage werkende EPA het afgelopen decennium niet gestegen (22,4%). Uit recent onderzoek komt naar voren dat als de effectieve Individuele Plaatsing en Steun (IPS)–interventie wordt gecombineerd met Cognitieve Remediatie Training (CRT) de kans op het vinden van werk meer toeneemt dan als de interventies apart worden aangeboden. In deze Australische RCT (n=86) werd CRT alleen online aangeboden via het CogRem programma. De controlegroep kreeg tijdens de RCT toegang tot allerlei Internet portals (WebInfo-groep). Alle deelnemers waren bij het begin van de RCT werkloos en begonnen tegelijkertijd met een IPS-traject. De primaire uitkomstmaat was het aantal gewerkte uren na 6 maanden. Op baseline en na 6 maanden werden afgenomen: WebNeuro, een online neuropsychologische batterij waarmee alle belangrijke cognitieve domeinen worden gemeten, de Behavior and Symptom Identification Scale-24 (BASIS-24) en de World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF). Na 6 maanden had de CogRem-groep gemiddeld veel meer uren gewerkt dan de WebInfo-groep (Md=168 vs. Md=50). De CogRem-groep had ook veel meer verdiend in regulier betaald werk dan de WebInfo-groep (Md=Aus$1950 vs Md=Aus$0). De WebInfo-groep had wel inkomen uit vrijwilligerswerk of studiebijlage. Beide groepen verschilden niet significant in het aantal gevonden regulier betaalde banen (Md=1 vs Md=0). Na 6 maanden waren er ook geen significante verschillen tussen de twee groepen wat betreft symptomen en cognitieve domeinen. De CogRem-groep scoorde veel beter op het gebied van de werkuitkomsten zonder aanwijsbare cognitieve veranderingen.
Harris AW, Kosic T, Xu J, Walker C, Gye W, Redoblado Hodge A. (2017). Web-Based Cognitive Remediation Improves Supported Employment Outcomes in Severe Mental Illness: Randomized Controlled Trial. JMIR Ment Health. Sep 20;4(3):e30.

Back To Top