Skip to: Onderzoek naar stigma van verslavingen staat nog in de kinderschoenen

Kenniscentrum Phrenos website

Onderzoek naar stigma van verslavingen staat nog in de kinderschoenen

De Amerikaanse National Academy of Science (NAS) heeft in kaart gebracht wat de stand van de wetenschap is betreffende het onderzoek naar stigma van verslavingen en psychische problemen. Hieruit kwam naar voren dat in vergelijking met onderzoek naar stigma bij personen met psychische problemen, het onderzoek naar stigma bij stoornissen in het gebruik van middelen zeer beperkt is. Er zijn 4 reviews over het onderwerp stigma en verslaving tegenover 49 reviews over stigma en psychische stoornissen. In twee artikelen wordt een samenvatting van het NAS-rapport gegeven. In dit eerste deel worden de constructen en methodes van de geestelijke gezondheids- stigma literatuur gebruikt om de research naar de fenomenen die samenhangen met verslavingsstigma te beschrijven. Centraal in de analyse van het stigma-concept staat het sociaal psychologisch model waarin onderscheid wordt gemaakt tussen stereotypes, vooroordelen en discriminatie. Hoewel de samenleving anders aankijkt tegen middelenverslaving dan tegen psychische stoornissen is dit model te gebruiken bij de analyse van stigma van personen met een verslaving. Uit de literatuur komt naar voren dat de vooroordelen tegenover personen met een verslaving overeenkomt met die tegenover personen met een psychiatrische stoornis: ze worden gezien als gevaarlijk, men is er bang voor en men wil sociale afstand van hen houden. Ook de drie vormen van stigma die uit onderzoek naar personen met een psychische stoornis naar voren komen, komen ook bij verslavingsstigma voor: publiek stigma, zelfstigma en label avoidance (het vermijden van het zoeken van hulp om maar niet het label ‘psychiatrische patiënt’ of ‘verslaafde’ te krijgen). Stigma van verslaafden is gecompliceerder omdat het gebruik van de meeste middelen samenhangt met criminaliteit (verboden middelen).
Corrigan P, Schomerus G, Shuman V, Kraus D, Perlick D, Harnish A, Kulesza M, Kane-Willis K, Qin S, Smelson D. (2017). Developing a research agenda for understanding the stigma of addictions Part I: Lessons from the Mental Health Stigma Literature. Am J Addict. 26(1), 59-66.

Back To Top