Skip to: Nieuwe Stigma Resistance Scale meet weerstand tegen stigma beter dan bestaande meetinstrumenten

Kenniscentrum Phrenos website

Nieuwe Stigma Resistance Scale meet weerstand tegen stigma beter dan bestaande meetinstrumenten

Weerstand tegen stigma is een proces gericht op het voorkomen van het internaliseren van stigma. Het is een actief en voortdurend proces waarbij iemand zijn vaardigheden, kennis en ervaringen gebruikt om stigma te bestrijden op persoonlijk en sociaal niveau. De meest gebruikte schaal om stigma-weerstand te meten is de sub-schaal (5 items) Stigma Resistance van de Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMIS). Op een aantal belangrijke psychometrische kenmerken scoort deze sub-schaal niet goed, waardoor deze vaak niet wordt gebruikt in onderzoek. In deze Amerikaanse studie wordt verslag gedaan van de ontwikkeling en validering van een nieuw, betrouwbaar en valide meetinstrument om stigma-weerstand te meten: de Stigma Resistance Scale (SRS). De SRS is gebaseerd op het theoretische begrip van stigma vanuit het perspectief van mensen die met een psychiatrische stoornis leven. De eerste online pilot test was bij 489 mensen met een psychiatrische diagnose. De SRS heeft een vijf-factoren structuur, wat een weergave is van de verschillende domeinen waar weerstand tegen stigma geboden wordt: 1. onderscheid tussen jezelf en de ander; 2. persoonlijke identiteit; 3. persoonlijke cognities; 4. stigma-weerstand met betrekking tot peers; 5. publiek stigma-weerstand. Na eerste metingen heeft de SRS een matige tot sterke construct validiteit (dit betekent: positieve associaties met kwaliteit van leven, herstel en zelf-effectiviteit én negatieve associaties met symptomen, defaitistische opvattingen en zelf-stigma), een uitstekende interne consistentie (.93) en een adequate test-hertest betrouwbaarheid na 3 weken.
Firmin RL, Lysaker PH, McGrew JH, Minor KS, Luther L, Salyers MP. (2017). The Stigma Resistance Scale: A multi-sample validation of a new instrument to assess mental illness stigma resistance. Psychiatry Res. Dec;258:37-43.

Back To Top